Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

Takaisin

Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa lapsivaikutusten arviointia (LAVA) seurakunnassanne? Pohditteko työnjakoa viranhaltijoiden ja lapsiasiahenkilöiden välillä? Mietittekö, miten nuorten vaikuttajaryhmiä voi hyödyntää ? Perehtyminen keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin säästää vaivaa päätösten valmistelussa. Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja etsitään hyviä toimintamalleja.​

Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous, Kasvatus
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi , 044-7124985
Tiedustelut sisältö: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi , 044-7124985
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto