Lapsivaikutusten arviointi seurakunnassa

Takaisin

​Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin selkiyttää päätösten valmistelua ja helpottaa lasten ja nuorten näkökulmien huomioimista. Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja rakennetaan paikallisia toimintamalleja.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous, Kasvatus
Lisätietoja:

Sisältöjä esim.

  • Lapsen oikeuksien sopimus ja LAVA

  • LAVA Suomen ev.-lut. kirkossa

  • LAVA päätösten valmistelun välineenä

  • Lapsiasiahenkilöiden rooli

  • Nuorten vaikuttajaryhmien yhteys lapsivaikutusten arviointiin

Tiedustelut kustannuksista: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus