Lasten ja nuorten mielenterveystyö

Takaisin

(5 op)

Lisää osaamista lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja puheeksi ottoon!
Tällä opintojaksolla hankit osaamista lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä ja siihen liittyviin yhteiskunnallisiin linjauksiin ja lainsäädäntöön. Lisäksi jakso tuottaa osaamista toimia lähisuhdeväkivaltatilanteissa omassa työssäsi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Perhe ja parisuhde, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.7.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija• tietää lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden taustalla olevia tekijöitä• osaa tukea lapsen ja nuoren mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia• osaa kehittää moniammatillisen ja verkostoituvan työskentelyn valmiuksiaan• tietää mitä palveluja nuorille on verkon eri toimintaympäristöissä ja miten he palveluja käyttävät• osaa arvioida sosiaalisen median merkitystä lapsen ja nuoren psyykkiselle hyvinvoinnille• osaa ohjata nuoria luotettaviin e-Palveluihin.
Lisätietoja: Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20240524125138KO001900