Lasten ja nuorten mielenterveystyö

Takaisin

(5 op)

​Mielenterveys- ja päihdetyö osaksi ammattiosaamistasi! Harkitsetko työskentelyä lasten ja nuorten tai päihdetyön parissa? Nämä avoimen amk:n sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat juuri sinulle! Tällä opintojaksolla perehdytään lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvointiin ja sen tukemiseen.
Opintojakso kuuluu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai sosiaali- ja terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät, Kesä ja Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
• tietää lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden taustalla olevia tekijöitä
• osaa tukea lapsen ja nuoren mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia
• osaa kehittää moniammatillisen ja verkostoituvan työskentelyn valmiuksiaan
• tietää mitä palveluja nuorille on verkon eri toimintaympäristöissä ja miten he palveluja käyttävät
• osaa arvioida sosiaalisen median merkitystä lapsen ja nuoren psyykkiselle hyvinvoinnille
• osaa ohjata nuoria luotettaviin e-Palveluihin.
Lisätietoja: Ydinsisällöt:- lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden taustatekijät
– lapsen ja nuoren psyykkinen hyvinvointi
– moniammatillinen ja verkostoituva työ
– sosiaalinen media ja lapsen ja nuoren psyykkinen hyvinvointi
– nuorten e-Palvelut. Opiskelijalla on hyvä olla mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää tietoa sekä mahdollisesti kokemusta ennen opintojen suorittamista. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu