Lasten kaltoinkohtelun ehkäisy ja vähentäminen

Takaisin

(5 op)

Miten tukea kaltoinkohdeltua lasta tai nuorta? Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään kaltoinkohtelun muotoihin ja vaikutuksiin, lapsen ja nuoren trauman piirteisiin ja ennen kaikkea kaltoinkohtelun ehkäisemisen työmenetelmiin ja lapsen ja nuoren resilienssin vahvistamiseen.
Opintojakso on osa sosiaalialan loppuvaiheen täydentävän ammattiosaamisen opintoja ja se soveltuu hyvin kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opiskelijoille.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– tunnistaa kaltoinkohtelun muotojen negatiiviset vaikutukset ja ylisukupolvisuuden
– tietää lapsen ja nuoren psyykkisen trauman mekanismin
– ymmärtää suojaavien tekijöiden merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta
– tuntee monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön mahdollisuudet kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja varhaisessa puuttumisessa
– osaa erilaisia työmenetelmiä ja -käytäntöjä, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää lasten kaltoinkohtelua ja sen ylisukupolvista siirtymistä
– osaa erilaisia työmenetelmiä ja -käytäntöjä, jotka vahvistavat lapsen ja nuoren resilienssiä.
Lisätietoja: Ydinsisällöt- kaltoinkohtelun muodot
– kaltoinkohtelun vaikutukset lapsen ja nuoren kehitykseen
– lapsen ja nuoren psyykkisen trauman merkitykset
– lapsen ja nuoren kehitystä suojaavat tekijät
– lasten ja nuorten kaltoinkohtelun ehkäisemisen ja vähentämisen työmenetelmät ja -käytännöt
– lapsen ja nuoren resilienssin vahvistamisen työmenetelmät ja -käytännöt

Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu