Lattiakuvat osallisuuden ja yksilön identiteetin vahvistajana

Takaisin

(3 op)

Miten lattiakuvien avulla voidaan tutkia ja rakentaa omaa identiteettiä, kohdata toiseutta ja ilmaista itseä luovasti? Lattiakuvien kautta rakennetaan yhteisöllisyyttä ja opetellaan kunnioittamaan erilaisuutta.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 6.-7.10. ja 1.-2.12.2020 Seurakuntaopisto, Lapuan kristillisen opiston kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.9.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat/
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa huomioida ryhmässä olevan katsomuksellisen moninaisuuden. Hän osaa tukea osallistujien yksilöllistä ilmaisua, yhteyttä ja moninaisuuden kunnioittamista lattiakuvia hyödyntäen.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 380 €
Täysihoito: 170 € / 210 €
Kustannusten lisätieto: Ateriat 80 €, majoitus 45 € / yö (sis. aamu- ja iltapalan), 1hh lisämaksu 20 € / yö.
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti ja Tiina Haapsalo kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi
Lisätietoja: Osallistumista lattiakuvatyöskentelyihin, ohjaamisen harjoittelua pienryhmissä, oman identiteetin rakentuminen ja tukeminen, moninaisuuden ja toiseuden tunnistaminen, arvostavan kohtaamisen merkitys. Osallistuminen edellyttää lattiakuvien periaatteiden tuntemista ja aiempaa kokemusta lattiakuvatyöskentelyistä. 4 lähiopiskelupäivää, oppimistehtävänä ohjaamisen harjoittelua omassa työssä ja kokemuksen raportointi sekä kirjallisuutta.
Toteuttaja: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppani: Nuori kirkko ry