Lattiakuvien lähteillä – Lattiakuvien kehittämispäivät Sisar Esterin kanssa

Takaisin

(0,5 op)

Koulutus peruttu

Miten lattiakuvat tukevat lapsen, nuoren ja aikuisen spiritualiteetin kehittymistä? Syvennytään uusiin kertomuksiin ja tutustutaan saksalaisten kokemuksiin lattiakuvien soveltamisesta ja kehittämisestä hengellisessä matkakumppanuudessa. Työskentelyjä ohjaavat lattiakuvien kehittäjä sisar Esther työparinsa isä Meinulfin kanssa.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 19.-21.8.2020 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruttu
Osaamistavoitteet: Osallistuja tunnistaa lattiakuvien mahdollisuudet hengellisen kasvun tukemisessa ja osaa hyödyntää uusia kertomuksia työssään.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 200 €
Täysihoito: 187 € (2 hh) / 217 € (1 hh)
Kustannusten lisätieto: Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 124 € / 2 hh tai 154 € / 1 hh. Ateriapaketti 63 €
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi
Lisätietoja: Sisällöt: lattiakuvat ja hengellinen matkakumppanuus, lattiakuvien ohjaamisen taidot, ajankohtaiset kehittämiskysymykset, työskentelyistä saatujen kokemusten arviointi sekä saksalaisten osaamisen soveltaminen omaan kontekstiimme. Koulutus sisältää 3 lähiopiskelupäivää. Koulutuksessa työskentelyitä ohjaavat sisar Esther Kaufmann ja isä Meinulf Blechschmidt Saksasta. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä kielitaitoa, tulkkaus on järjestetty.
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
Toteuttaja: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto