Leikki ja liikunta – kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta

Takaisin

Miten lapsen leikki ja liikunta liittyvät luontevasti ja monipuolisesti osaksi varhaiskasvatuksen toimintamuotoja? Miten vahvistaa ja kehittää motorisia taitoja ja liikunnallista osaamista? Perehdytään liikunnan ja leikin lisäämisen mahdollisuuksiin pienissäkin tiloissa, liitetään leikkiä ja liikuntaa raamatunkertomuksiin sekä jumalanpalvelus- ja hartauselämään. Pohditaan aikuisen roolia leikin ja liikunnan mahdollistajana sekä leikin ja liikunnan merkitystä lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukena.​

Tehtäväalue: Kasvatus
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi , 040-7033356 ja Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi , 040-7019713
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi , 040-7033356 ja Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi , 040-7019713
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto