Liikunta, kehollisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä katsomukset ihmissuhdetyössä

Takaisin

(5 op)

Kokonaisvaltainen hyvinvointi, liikunta ja kehollisuus ovat keskeisellä sijalla nykyisessä ihmiskuvassa. Koulutuksessa saa valmiuksia kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja eri katsomusten ja liikunnan, kehollisuuden välisen suhteen ymmärtämiseen sekä valmiuksia järjestää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa sekä rautaisannoksen erilaisista toimijoista ja yhteistyön sekä rahoituksen mahdollisuuksista. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveyalan täydentäviin ammatillisiin opintoihin. Koulutus soveltuu seurakuntien ja muiden työyhteisöjen kohtaamisen ammateissa toimiville sekä alan opiskelijoille.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus, ohjaustoiminta
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: http://www.diak.fi/avoin-amk/ilmoittautuminen/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojaksojen tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua. Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – ymmärtää kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen ja kohtaamisen merkityksen kohtaamistyössä – ymmärtää luonnon, liikunnan ja kehollisuuden merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille – havainnoi ja jäsentää kristinuskon ja oman toimintaympäristönsä erilaisten katsomusten suhdetta ja suhtautumisesta luontoon, liikuntaan ja kehollisuuteen – oppii erilaisia konkreettisia menetelmiä luonnon, liikunnan ja kehollisuuden hyödyntämiseksi ja harjaantuu niiden käytössä – tuntee liikuntatoiminnan rahoituskanavia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75€ + kulut leirikeskuksen majoituksesta ja täysihoidosta n. 115€€
Täysihoito: täysihoito/Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätieto: Avoimen AMK:n maksu 75 € + kulut leirikeskuksen majoituksesta ja täysihoidosta (2 vrk) n. 115 €. Mahdollisuus osallistua koulutukseen yöpymättä leirikeskuksessa (kuljetus leirikeskuksesta julkisen liikenteen bussipysäkille) ja osallistua koulutukseen omin eväin.
Lisätietoja: Opintojakson keskeiset sisällöt: – ihmiskäsityksen merkitys ammatilliseen toimintaan – ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen periaatteet – luonnon, liikunnan ja kehollisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen työssä – liikuntatoiminnan rahoitusväylät ja yhteistyökumppanit Koulutus sisältää ensimmäistä lähijaksoa edeltävän ennakkotehtävän ja lähijaksojen välillä toteutettavan etätehtävän ja muuta itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti vaatii kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin-amk/
https://www.diak.fi/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu