Liikuntakerhon starttikoulutus

Takaisin

(1,50 op)

Miten lasten ja nuorten arjessa voisi olla enemmän iloista liikuntaa? Millaisia liikuntaan liittyviä harrastuskerhoja voisi ohjata 6-13-vuotiaille? Pelien ja leikkien kautta opit aktivoimaan ja tutustuttamaan lapsia ja nuoria monipuolisiin tapoihin liikkua. Lisäksi tutustut “höntsäliikuntaan” ja Liikuntainnostaja-koulutuksen toimintamalliin.​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 17.-18.2. ja 25.3.2021 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 6.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

​​Osallistuja ​

  • osaa innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan sekä vahvistaa osallisuutta​
  • osaa laatia ja soveltaa liikuntaharjoitteita kohderyhmille eri ikäryhmien perustaidot huomioiden
  • tuntee “höntsäliikunnan” ja liikuntainnostajakoulutuksen toimintamallin

Lisätietoja:

Matalan kynnyksen starttikoulutus on suunnattu ohjaajille, jotka vetävät harrastuskerhoja 6 – 13-vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulutus perehdyttää lasten ja nuorten liikunnan ja ikäkausiohjaamisen perusteisiin. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on tietotaitoa liikunnallisen toiminnan suunnittelusta, ohjaamisesta ja käytännönläheisistä toimintamalleista. Keskeisessä roolissa ovat pelit ja leikit, jotka aktivoivat ja tutustuttavat monipuolisiin liikuntakeinoihin. Koulutuksessa tutustutaan myös erilaisiin menetelmiin, liikuntakerhokerran rakenteeseen ja kausisuunnitelmien tekemiseen. Koulutuksessa annetaan myös valmiudet toimia liikuntainnostaja-ohjaajakouluttajana.

Koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa, etäopiskelua sekä kirjallisuutta. Koulutus sopii seurakunnan työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisille.​ ​Satu-Maria Ruotsalaisen toimittama kirja Hyppää hippaa – motoristen taitojen leikkikirja sisältyy kurssin osallistumismaksuun ja toimii koulutusmateriaalina.

Kouluttajina Jukka Jylhä, Markku Autio ja Satu-Maria Ruotsalainen

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 265 €
Täysihoito: Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Tiedustelut kustannuksista: koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi, 040 018 2278
Tiedustelut sisältö: Jukka Jylhä, jukka.jylha@lastenjanuortenkeskus.fi, +358400 508241 ja Markku Autio, markku.autio@lastenjanuortenkeskus.fi, +35844 787 8334
Linkki kotisivulle: http://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: http://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/liikuntakerhon-starttikoulutus/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry
Yhteistyökumppanit: Agricola-opintokeskus