Lue & linkitä: Tämän päivän ja tulevaisuuden tarkastelua nykykirjallisuuden ja Raamatun äärellä

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, REK/V Raamattuteologian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu

Tässä pilottikoulutuksessa hahmotetaan nykyajan ja tulevaisuuden ilmiöitä ja niiden suhdetta

ihmisyyden peruskysymyksiin lukemalla nykykirjallisuutta ja Raamattua. Kattoteemana on tulevaisuus, jota lähestytään muun muassa seuraavien alateemojen kautta: toiseus, moninaisuus, ympäristö, eläimet ja yhteisö.

Koulutuksessa rakennetaan linkkejä raamatuntekstien ja nykytekstien välille, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille sekä ihmisyyden peruskysymysten ja niiden erilaisten sanoitusten välille.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat
Aika ja paikka: 6 koulutuspäivää Helsingissä (Hietalahdenranta 13): 25.2., 31.3., 5.5., 8.9., 6.10. ja 3.11. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista läsnäoloon kaikissa kuudessa seminaaripäivässä.
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Lue__linkita_Taman_paivan_ja_tulevaisuuden_tarkastelua_nykykirjallisuuden_ja_Raamatun_aarella_1378
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin osallistumispaikkoja, suoritetaan karsinta kirjallisen etukäteistehtävän pohjalta.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista läsnäoloon kaikissa kuudessa seminaaripäivässä.

Osaamistavoitteet: osallistuja

– tuntee uudemman kaunokirjallisuuden valikoituja tulevaisuuskuvauksia

– osaa muodostaa yhteyksiä Raamatun ja nykykirjallisuudesta hahmottuvien kysymysten välillä

– kykenee tulkitsemaan yhteiskunnan heikkoja signaaleja ja niiden merkitystä kirkon toimintaympäristölle

– osaa hyödyntää kirjallisuuden avaamia näkökulmia osana työtään

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 480 €
Täysihoito: omakustanteinen (koulutuksen järjestäjän taholta ei ole varattuja ruokailuja eikä majoitusta)
Muut kustannukset: matkat, lounaat, mahdollinen itse järjestetty majoitus
Tiedustelut: Mika Aspinen, Markku Tynkkynen mika.aspinen@evl.fi; markku.tynkkynen@evl.fi
Lisätietoja: Kouluttajana mukana myös Anni Tausta (HuK, TM), kaunokirjallisuuden kustannustoimittaja, työskentelee mm. Kustannusosakeyhtiö Otavalle. Viimeistelee filosofian maisterin tutkintoaan Helsingin yliopistoon pääaineenaan kotimainen kirjallisuus.

Koulutukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin osallistumispaikkoja, suoritetaan karsinta kirjallisen etukäteistehtävän pohjalta.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista läsnäoloon kaikissa kuudessa seminaaripäivässä sekä kirjallisuuden pohjalta nousevien oppimis- ja kehittämistehtävien suorittamista.

Luettava kirjallisuus alustavan suunnitelman mukaan:

· Pajtim Statovci: Kissani Jugoslavia ( https://otava.fi/kirjat/9789511269786/ )

· Johannes Anyuru: He hukkuvat äitiensä kyyneliin ( https://kustantamo.sets.fi/kirja/he-hukkuvat-aitiensa-kyyneliin/ )

· Han Kang: Vegetaristi ( https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512404933/vegetaristi/ )

· Emmi Itäranta: Teemestarin kirja ( http://www.teos.fi/kirjat/kaikki/s2012/teemestarin-kirja.html )

· Pauliina Haasjoki: Planeetta ( https://otava.fi/kirjat/9789511295792/ )

Kirjalista elää ajassa tarpeen mukaan, kouluttajat pidättävät oikeuden kirjalistan muutoksiin ja päivityksiin.

Linkki kotisivulle: http:/evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus