Luonto seurakunnan kasvatuksessa

Takaisin

​​Millaisia ympäristökysymyksiä lapset ja nuoret pohtivat? Tiimin tai työyhteisön voimin osin ulkona luonnossa toteutuva koulutus ohjaa osallistujia vahvistamaan lasten ja nuorten positiivista luontosuhdetta osana omaa työtehtävää. Koulutus antaa käytännön työvälineitä ympäristökasvattajana toimimiseen luonnon ja kestävän kehityksen aihepiireistä.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Lisätietoja: ​​Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan seurakunnan omien tarpeiden mukaan ja sovitussa laajuudessa.

Koulutuksen sisältöjä esim.

  • lapsen ja nuoren luontosuhteen vahvistaminen
  • ympäristökasvatuksen lähtökohtia ja menetelmiä
  • lähiluonto oppimisympäristönä
  • toiminnallisia työskentelyjä kestävän kehityksen teemoista
  • luonto lapsen ja nuoren spiritualiteetin vahvistajana
  • oman työn suunnittelu ympäristökasvatuksen näkökulmasta.
Tiedustelut kustannuksista: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@step.fi, 040 035 7030 ja Timo Tulisalo, timo.tulisalo@step.fi
Tiedustelut sisältö: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@step.fi, 040 035 7030 ja Timo Tulisalo, timo.tulisalo@step.fi
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus