Luonto seurakunnan kasvatuksessa

Takaisin

​Millaisia ympäristöön liittyviä kysymyksiä lapset ja nuoret pohtivat? Miten vahvistaa positiivista luontosuhdetta ja hyödyntää lähiluontoa seurakunnan toiminnassa? Osin luontoympäristössä toteutettava koulutus mahdollistaa myös oman luontosuhteen tutkimisen.

Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö
Lisätietoja:

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan seurakunnan omien tarpeiden mukaan ja sovitussa laajuudessa.

Koulutuksen sisältöjä esim.

  • lähiluonto oppimisympäristönä

  • toiminnallisia työskentelyjä kestävän kehityksen teemoista

  • luonto lapsen ja nuoren spiritualiteetin vahvistajana

  • luontosuhdetta vahvistavat raamatunkertomukset

  • ympäristökasvatuksen teoriaa ja menetelmiä

  • oman työn suunnittelu ympäristökasvatuksen näkökulmasta

Tiedustelut kustannuksista: Satu Reinikainen satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi 040 701 9713
Tiedustelut sisältö: Satu Reinikainen satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi 040 701 9713
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto