Luonto seurakunnan toimintaympäristönä

Takaisin

(0,50 op)

Lapsia ja nuoria painaa huoli ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. Miten vahvistan lasten ja nuorten suhdetta luontoon? Kuinka ympäristöasioita voisi lähestyä posiitivisella, lapsia ja nuoria voimaannuttavalla tavalla? Opit hyödyntämään luontokokemuksia ja ympäristönäkökulmia esimerkiksi luontohartauksien, pyhiinvaellusten tai metsäjumalanpalvelusten toteuttamisessa. Opi, miten ympäristökasvatuksen sisällyttäminen seurakunnan toimintaan rikastuttaa sekä tukee lasten ja nuorten spiritualiteettia!

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 18.-19.5.2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 20.4.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti: https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/luontoseurakunta/
Osaamistavoitteet: Osallistuja tunnistaa luontosuhteen roolin ja merkityksen seurakunnan kasvatustoiminnassa, tunnistaa seurakunnan ympäristökasvatuksen perusteita, osaa hyödyntää luontoympäristöä kasvatustavoitteiden sekä hartaus- ja jumalanpalveluselämän tukena.
Lisätietoja: Ympäristökasvatus on osa seurakunnan omaa toimintaa ja tukee lasten ja nuorten spiritualiteettia. Koulutuksessa perehdytään toiminnallisten luontohartauksien, pyhiinvaelluspolkujen ja metsäjumalanpalvelusten suunnitteluun sekä luontoelämysten käyttöön leiri- ja kerhotyössä. Osallistuja laatii ennakkotehtävän, joka liittyy oman seurakunnan toimintaympäristöön ja kehittämiskohteen ideointiin. Koulutuksen aikana kukin laatii oppimistehtävän oman seurakunnan toimintaan liittyen. Se voi olla esimerkiksi pyhiinvaelluspolku leirikeskukseen, luontoelämyksiä hyödyntävä tapahtuma, metsäjumalanpalvelus tai kehittämissuunnitelma ympäristökasvatuksen joihinkin osa-alueisiin.

Kouluttaja: TM, kouluttaja Suvielise Nurmi, Nuori kirkko ry.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €
Täysihoito: Täysihoito 2hh 75 €/ hlö tai 1hh 105€ /hlö.
Kustannusten lisätiedot: Päiväkävijöille ruokailupaketti (lounas ja kahvi kurssipäivinä) 23€/hlö
Tiedustelut kustannuksista: info@rko.fi
Tiedustelut sisältö: paivi.kaanta-piispanen@rko.fi
Linkki kotisivulle: https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/luontoseurakunta/
Aineistoa: https://www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/luontoseurakunta/
Toteuttaja: Raudaskylän Kristillinen Opisto
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry