Luontolähtöiset menetelmät ja luontohengellisyys

Takaisin

(5 op)

​Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin.

Seurakuntatyössä luontoympäristöjä on hyödynnetty pitkään. Muun muassa koronapandemian ajan poikkeusolot herättivät kuitenkin uudella tavalla huomaamaan paitsi luonnon merkityksen henkilökohtaiselle hyvinvoinnille, myös sen tarjoamat ammatilliset mahdollisuudet. Luontoympäristö tarjoaa mahdollisuuksia työn uudenlaiseen jäsentämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 30.3.-1.4. ja 6.-7.9.2022 Partaharjukeskus, Pieksämäki.
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • tuntee luontolähtöisten menetelmien taustalla olevat tutkimukselliset ja eettiset lähtökohdat
 • osaa käyttää luontolähtöisiä menetelmiä omassa työssään rohkeasti kokeillen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • tuntee kristillisen ekoteologian ja luontohengellisyyden lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä
 • tunnistaa kokonaisvaltaisen luontosuhteen merkityksen omalle spiritualiteetilleen ja ammatillisuudelleen
 • hahmottaa ekologisen vastuun ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa työssään ja toimintaympäristössään

Lisätietoja: ​Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Partaharjukeskuksessa Pieksämäellä, mikä mahdollistaa kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen luontoympäristöä hyödyntäen. Koulutus rakentuu omaa luontosuhdetta reflektoivasta orientaatiotehtävästä, kahdesta lähijaksosta (3+2 päivää) asiantuntijaluentoineen ja ryhmätyöskentelyineen sekä etäjakson työskentelystä, jossa opittua kokeillaan ja sovelletaan omassa työympäristössä. Etäjakson aikana työskentelyä tukee verkossa toteutuva ohjaus, kirjallisuus, pienryhmätapaamiset (2 kertaa etäjakson aikana). Opittua ja sen merkitystä koostetaan vapaamuotoisessa loppureflektiossa, jonka toteutustavan opiskelija voi valita itse (essee, podcast, video tms.) Koulutuksen sisältöjä

 • Luontolähtöisten menetelmien (Green care) tutkimusperustaiset, teoreettiset ja eettiset lähtökohdat 
 • Luontolähtöiset menetelmät käytännössä ja niiden soveltamismahdollisuudet kirkon työssä, (erityisesti diakonian tms. asiakastyössä). 
 • Ekoteologian ja luontohengellisyyden ajankohtaiset suuntaukset ja niiden anti työntekijän spiritualiteetille, ammatillisuudelle ja kristilliselle ympäristövastuulle käytännössä.

Koulutus on suunniteltu niin, että se antaa konkreettisia välineitä erityisesti kirkon ja kristillisten järjestöjen diakonisessa asiakastyössä toimiville, mutta se soveltuu kaikille ammattiryhmille kirkossa ja järjestöissä. Tässä koulutuksessa perehdyt luontolähtöisiin menetelmiin (Green Care) ja opit soveltamaan niitä omassa työssäsi. Koulutuksessa sinulla on mahdollisuus syventää omaa luontosuhdettasi ja kokemusta luonnon merkityksestä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja spiritualiteetille. Kouluttajat ja asiantuntijat:

 • Kehittäjä Tuomo Salovuori, Sininauhaliitto ja Green Care Finland
 • TT, tietokirjailija, pastori Pauliina Kainulainen
 • Kestävän kehityksen kouluttaja, Jari Visto, Agricola-opintokeskus
 • Lisäksi hyödynnetään seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden asiantuntemusta ja käytännön esimerkkejä
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 350 €
Täysihoito: 295 €/yhteensä molemmat lähijaksot/2hh, lisähinta 1hh 40 €/vrk
Kustannusten lisätiedot: Huom! Osallistujat tekevät majoitusvaraukset itse suoraan Partaharjukeskukseen: myynti@partaharjukeskus.fi Varausta tehdessäsi muista mainita, mihin koulutukseen olet osallistumassa.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi, majoituksen ja täysihoidon osalta: myynti@partaharjukeskus.fi
Tiedustelut sisältö: jari.visto@seurakuntaopisto
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Sininauhaliitto, Agricola-opintokeskus