Luontolähtöiset toimintatavat ryhmien kanssa

Takaisin

(0,50 op)

Miten eri tavoin luontokumppanuutta voidaan syventää ryhmien kanssa? Miten käyttää luontolähtöisiä työtapoja monipuolisesti ja tavoitteellisesti?   Koulutuksessa opit erilaisia luontolähtöisiä toimintamalleja, jotka vahvistavat kokonaisvaltaista hyvinvointia, syventävät ihmisten suhdetta luontoon ja rikastuttavat erilaisten asiakasryhmien, kuten maahanmuuttajien, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten kanssa tehtävää työtä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Usko ja spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Verkkototeutus: 28.1., 11.2., 11.3., 25.3., 8.4., tiistaisin klo 13.00–15.45, Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.1.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee erilaisten luontolähtöisten työtapojen lähtökohtia ja menetelmiä.
  • osaa soveltaa oppimaansa monipuolisesti eri asiakasryhmien kanssa.

Lisätietoja: Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin.    Luontoympäristössä toimiminen muuttaa sekä asiakassuhteen että ryhmän dynamiikkaa ja tarjoaa uusia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Luontolähtöiset toimintatavat vahvistavat osallisuutta, toipumista ja toivoa. Toisaalta luonnossa tapahtuvaan toimintaan voi liittyä myös pohdintaa vaativia kysymyksiä, kuten saavutettavuus.    Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta luontolähtöisisten menetelmien käyttämisestä. Koulutuksessa luontolähtöisen toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia tarkastellaan erityisesti laajasti ymmärretyn diakonisen työotteen ja erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien näkökulmasta, työalasta tai toimintaympäristöstä riippumatta.    Koulutuskerrat sisältävät tieto- ja tutkimuslähtöisen osion, menetelmäosion, esimerkkejä toimivista käytännöistä seurakunnista ja järjestöistä sekä mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja oppia toinen toisiltaan.    Koulutus toteutetaan Teams-ympäristössä tiistai-iltapäivin klo klo 13.00–15.45 seuraavina päivinä: 28.1., 11.2., 11.3., 25.3., 8.4. 28.1. Johdanto: Luontolähtöisen toiminnan perusteet ja ohjaaminen. Tuomo Salovuori. Muiden kertojen teemoja ovat muun muassa:

  • Kohti todellista kumppanuutta luomakunnan kanssa. Rihmastojen teologiaa. Jussi Holopainen.
  • Ympäristötunteiden käsittely luontoympäristössä. Taneli Saari.
  • Luontoympäristö kotoutumisen tukena. Tuomo Salovuori.
  • Kumppanuus luomakunnan kanssa ja seurakunnan käytännön ympäristövastuu. Jari Visto ja Tiina Heiskanen.
  • Miten varmistan kaikille saavutettavan ja turvallisen luontokokemuksen?

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €
Täysihoito: 0 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Kestävän kehityksen kouluttaja Jari Visto, STEP-opintokeskus. jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290 
Linkki kotisivulle: https://step-opintokeskus.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta, Sininauhaliitto
Arkistointitunnus: KK20240422120936KO001667