Luontoretriitti

Takaisin
Koulutusrakenne: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: leiri- ja retkitoiminta, Raamatun tulkinta ja käyttö, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 12.-13.9.2019 Syöksynsuu, Hämeenlinna
Ilmoittautuminen: 1.8.2019
Osaamistavoitteet: Osallistuja hahmottaa omaa spiritualiteettiaan ja hengellistä matkaansa sekä jäsentää kutsumustaan. Samalla harjaannutaan erä- ja retkitaidoissa sekä liikutaan luonnossa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 100 €
Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun.
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Kustannusten lisätieto:
Tiedustelut: Mikko Sulander 040 091 0774
Lisätietoja: Koulutus on tarkoitettu kaikille työntekijöille ja siihen voidaan ottaa enintään 10 osallistujaa.
Linkki kotisivulle: http://www.tampereenhiippakunta.fi
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta