Luovaa leikkiä, ilmaisun iloa – Draamatyöskentely varhaiskasvatuksessa

Takaisin

(2 op)

Draamatyöskentely toimii hyvänä työkaluna ryhmäytymisessä sekä lasten ilmaisu-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittymisessä. Sen avulla voi myös poistaa ennakkoluuloja ja tarkastella ryhmän sisäisiä rooleja. Draamatyöskentely on toiminnallinen ja kokemuksellinen oppimismenetelmä, jossa tekeminen on hauskaa, leikinomaista eläytymistä eri tilanteisiin ja toisen henkilön asemaan. Tässä työtavassa ei tehdä näytelmää eikä näytellä yleisölle.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus, perhetyö ja -toiminta
Kohderyhmä: lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 30.1.-1.2.2020 ja 12.-14.3.2020, Perheniemen evankelinen opisto, Iitti
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Sähköposti ja puhelin: opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautua voi myös opiston verkkosivujen kautta www.perheniemi.com/koulutukset/
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa toteuttaa lapsiryhmän kanssa sekä lyhyitä draamahetkiä,  "draamavälipaloja", että pitkiä draamakokonaisuuksia, prosessidraamoja eri aiheiden ympärille rakennettuna.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 160 €/koulutusjakso
Täysihoito: 74 € (sis. majoituksen 2-3 hh omin lakanoin sekä ruokailut) Ruokailupaketti ei majoittuville 27 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit sekä lauantain päivällisen)
Lisätietoja: Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä, vaan tärkeintä on innostus heittäytyä leikinomaiseen toimintaan ja mielikuvitusmaailmaan. Jokainen saa osallistua koulutukseen omista lähtökohdistaan käsin.

Koulutuksen sisältö: 1. lähiopetusjakso: tutustutaan draamakasvatuksen perusteisiin ja toiminnalliseen työskentelytapaan – mitä draamakasvatus on, miksi sitä tehdään, miten sitä tehdään – draamatyöskentelyn ja itseilmaisun perusmenetelmät (erilaiset draamaharjoitteet) – prosessidraama työskentelytapana ja sen tavoite sekä hyödyt

2. lähiopetusjakso: kokemusten jakaminen ja havainnot – omassa työssä tehtyjen draamakokemusten purku – tunnetyöskentelyä ja aistiharjoituksia draaman keinoin – tarinoiden elävöittäminen draaman menetelmillä Lähijaksot sisältävät muutaman luennon, mutta suurimmaksi osaksi koulutus on toiminnallista työskentelyä koko ryhmänä.

Koulutukseen sisältyy omassa lapsiryhmässä toteutettava oppimistehtävä: oman draamakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus lapsiryhmässä.

Kouluttajana Leena Ylimäki, KM, draamakasvattaja ja esiintyjä, joka haluaa innostaa varhaiskasvattajia ja opettajia draamatyöskentelyn pariin ja tuoda draaman monet mahdollisuudet kaikkien hyödynnettäviksi.

Linkki kotisivulle: http://perheniemi.com
http://perheniemi.com/koulutukset
http://perheniemi.com/koulutukset/
Toteuttaja: Perheniemen evankelinen opisto