Luovaa leikkiä, ilmaisun iloa – Draamatyöskentely varhaiskasvatuksessa

Takaisin

(2 op)

Kolmen viikonlopun kokonaisuus antaa valmiudet toteuttaa lapsiryhmän kanssa sekä lyhyitä draamahetkiä, "draamavälipaloja", että pitkiä draamakokonaisuuksia, prosessidraamoja, eri aiheiden ympärille rakennettuna. Draamatyöskentely toimii hyvänä työkaluna ryhmäyttämisessä sekä lasten ilmaisu-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittymisessä. Draamatyöskentelyn avulla voi myös poistaa ennakkoluuloja ja tarkastella ryhmän sisäisiä rooleja.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: lastenohjaajat
Aika ja paikka: 24.-25.1.2020; 14.-15.2.2020; 20.-21.3.2020. Kalajoen Kristillinen Opisto, Kalajoki
Ilmoittautuminen viimeistään: 18.12.2019
Sähköposti ja puhelin: toimisto@kkro.fi, 08 4639 200
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää draamakasvatusta omassa työssään ryhmäyttämisen tukena sekä lasten ilmaisu- vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittämiseksi.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 400 €
Täysihoito: Ruokailut 40 € / jakso, majoitus 2 hh 30 €/yö/hlö, 1 hh 50 €/yö
Tiedustelut: Opiston toimisto toimisto@kkro.fi 08 4639 200
Lisätietoja: Draamatyöskentely on toiminnallinen ja kokemuksellinen oppimismenetelmä, jossa tekeminen on hauskaa, leikinomaista eläytymistä eri tilanteisiin ja toisen henkilön asemaan. Tässä työtavassa ei tehdä näytelmää eikä näytellä yleisölle. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä, vaan tärkeintä on innostus heittäytyä leikinomaiseen toimintaan ja mielikuvitusmaailmaan. Jokainen saa osallistua koulutukseen omista lähtökohdistaan käsin. Koulutukseen kuuluu omassa lapsiryhmässä toteutettava oppimistehtävä, johon ohjeistetaan toisessa koulutusviikonlopussa.

Kouluttajana toimii KM, draamakasvattaja ja esiintyjä Leena Ylimäki.

Linkki kotisivulle: http://www.kkro.fi
Toteuttaja: Kalajoen Kristillinen Opisto