Maailmanlaaja kirkko

Takaisin

(5 op)
KTEL/V Kv. työn erityiskoulutus/ulkomaat, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli KTE/P Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, pakollinen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli

Ovet auki kristittyjen kohtaamiselle: Maailmanlaaja kirkko -koulutus 2021. Koulutus toteutuu osin verkossa ja koronatilanteen salliessa osin lähikoulutuksena. Koulutukseen kuuluu mm. oman seurakunnan/työyhteisön ekumeenisiin yhteyksiin ja toimintaan perehtyminen, ekumeeniseen tapahtumaan osallistuminen sekä toiseen kirkkoon ja sen paikallisseurakuntaan tutustuminen. Kehittämistehtävänä on oman työn ekumeenisten ulottuvuuksien analyysi ja ekumeenisten suuntaviivojen laadinta työn suunnittelun tueksi. Koulutuksessa innostetaan ja rohkaistaan kristittyjen väliseen ekumeeniseen kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: 1. Lähijakso 7.-9.4.2021 Kirkon Koulutuskeskus Järvenpää ja 2. Lähijakso Kirkon talo. Helsinki 23.-24.9.2021 (kurssi toteutuu osin verkossa ja koronatilanteen salliessa osin lähikoulutuksena)
Ilmoittautuminen viimeistään: 8.2.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– ymmärtää kristittyjen ykseyspyrkimykset osana kirkon maailmanlaajaa missiota ja omaa paikallista palvelu- ja todistustehtävää
– tunnistaa omaan työhönsä liittyvät ekumeeniset ulottuvuudet, mahdollisuudet ja merkityksen
– asettaa työlleen kristittyjen välistä kohtaamista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä edistäviä tavoitteita hyvien ekumeenisten toimintatapojen mukaisesti
Lisätietoja: Koulutus toteutetaan kahden lähikoulutusjakson sekä niihin liittyvien etäopiskelu- ja kehittämistehtävien muodossa. Tehtäviä toteutetaan osittain verkossa. Etäopiskelutehtävinä oman seurakunnan/työyhteisön ekumeenisiin yhteyksiin ja toimintaan perehtyminen, ekumeeniseen tapahtumaan osallistuminen, toiseen kirkkoon ja sen paikallisseurakuntaan tutustuminen sekä verkossa toteutettava ekumenian seuranta-ja keskustelutehtävä. Kehittämistehtävänä oman työn ekumeenisten ulottuvuuksien analyysi ja ekumeenisten suuntaviivojen laadinta työn suunnittelun tueksi. Keskeiset sisällöt
– Omaan tehtävään liittyvä ekumeeninen tiedostaminen ja motivaatio; ekumeeninen kohtaaminen kirkon työntekijän ydinosaamisena
– Paikallisuus maailmanlaajan kirkon elintodellisuutena
– Kristillisen monimuotoisuuden ja erilaisuuden kohtaaminen Suomessa ja maailmalla: kansallinen ja kansainvälinen konteksti
– Eri kirkkokuntiin kuuluvien kristittyjen keskinäinen kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö seurakunnissa paikallistasolla
– Ekumeeninen tietotaito maahanmuuttajien, monikulttuurisuuden, uusien etnisten seurakuntien ja vieraiden uskontojen kohtaamisessa
– Kirkon yleiset hallinnolliset ohjeet, kirkkojen väliset sopimukset ja niiden käytäntöön soveltaminen paikallisessa ekumeniassa
– Ekumenian hyvät tavat Moduuli on Kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (kotimaan henkilöstö) pakollinen moduuli. Maailmanlaaja kirkko -moduuli voidaan liittää valinnaiseksi
osaksi myös muihin erityiskoulutuksiin kuten Lähetystyöntekijöiden
kansainvälisen työn- (KTEL) ja Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus (JEK). Se luetaan myös ylempään
pastoraalitutkintoon (YP) soveltuvaksi tehtäväalueen osaamista syventäväksi
moduuliksi.
Kieli: Suomi, englanti
Osallistumismaksu: Ei erillistä osallistumismaksua. Osallistuja maksaa majoituksesta ja ruokailuista ja vastaa matkakustannuksista
Täysihoito: 1. Lähijakso Koulutuskeskus, Järvenpää 7.-9.4.2021 186€ (majoittuminen ja ruokailu, hinta ilman majoitusta 40€) 2. Lähijakso Kirkon talo, Helsinki. Ruokailukustannukset paikan päällä
Muut kustannukset: 2. Lähijakso, Helsinki: majoituskustannukset (esim. hotelli). Kurssilainen itse hoitaa majoitusjärjestelyt
Tiedustelut kustannuksista: Ari Ojell, ari.ojell@evl.fi , 050 3509 039
Tiedustelut sisältö: Ari Ojell, ari.ojell@evl.fi , 050 3509 039
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon ulkoasiain osasto
Yhteistyökumppanit: Kirkon koulutuskeskus