Maailmanlaaja kirkko

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KTE/P Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, pakollinen moduuli KTEL/V Kv. työn erityiskoulutus/ulkomaat, valinnainen moduuli
​​Moduulissa keskitytään kristittyjen väliseen (ekumeeniseen) vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 15.-17.11.2022 (Oulu) ja 14.-16.2.2023 (Seinäjoki)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja – ymmärtää kristittyjen ykseyspyrkimykset osana kirkon maailmanlaajaa missiota ja omaa paikallista palvelu- ja todistustehtävää. – tunnistaa omaan työhönsä liittyvät ekumeeniset ulottuvuudet, mahdollisuudet ja merkityksen. – asettaa työlleen kristittyjen välistä kohtaamista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä edistäviä tavoitteita hyvien ekumeenisten toimintatapojen mukaisesti.
Lisätietoja: ​Koulutus toteutetaan kahden lähikoulutusjakson sekä niihin liittyvien etäopiskelu- ja kehittämistehtävien muodossa. Tehtäviä toteutetaan osittain verkossa. Etäopiskelutehtävinä oman seurakunnan/työyhteisön ekumeenisiin yhteyksiin ja toimintaan perehtyminen, ekumeeniseen tapahtumaan osallistuminen, toiseen kirkkoon ja sen paikallisseurakuntaan tutustuminen sekä verkossa toteutettava ekumenian seuranta-ja keskustelutehtävä. Kehittämistehtävänä oman työn ekumeenisten ulottuvuuksien analyysi ja ekumeenisten suuntaviivojen laadinta työn suunnittelun tueksi.
Kieli: Suomi Englanti
Osallistumismaksu: Koulutus itsessään ei ole maksullinen. Kustannuksia osallistujille aiheutuu mahdollisista yöpymisistä lähijaksopaikkakunnilla sekä omakustanteisista ruokailuista.
Täysihoito: Kustannuksia osallistujille aiheutuu mahdollisista yöpymisistä lähijaksopaikkakunnilla sekä omakustanteisista ruokailuista.
Tiedustelut kustannuksista: Matti Laurila, matti.laurila@evl.fi ja Jukka Jämsén, jukka.jamsen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Matti Laurila, matti.laurila@evl.fi ja Jukka Jämsén, jukka.jamsen@evl.fi, Ari Ojell, ari.ojell@evl.fi
Toteuttaja: Oulun hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kirkon ulkoasiain osasto