Maailmanlaaja kirkko

Takaisin

(5 op)
KTEL/V Kv. työn erityiskoulutus/ulkomaat, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Koulutuksessa innostetaan ja rohkaistaan kristittyjen väliseen ekumeeniseen kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.       

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. Lähijakso 7.-9.4.2021 Kirkon Koulutuskeskus Järvenpää ja 2. Lähijakso Kirkon talo. Helsinki 23.-24.9.2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja – ymmärtää kristittyjen ykseyspyrkimykset osana kirkon maailmanlaajaa missiota ja omaa paikallista palvelu- ja todistustehtävää- tunnistaa omaan työhönsä liittyvät ekumeeniset ulottuvuudet, mahdollisuudet ja merkityksen- asettaa työlleen kristittyjen välistä kohtaamista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä edistäviä tavoitteita hyvien ekumeenisten toimintatapojen mukaisesti
Lisätietoja:

Koulutus toteutetaan kahden lähikoulutusjakson sekä niihin liittyvien etäopiskelu- ja kehittämistehtävien muodossa. Tehtäviä toteutetaan osittain verkossa. Etäopiskelutehtävinä oman seurakunnan/työyhteisön ekumeenisiin yhteyksiin ja toimintaan perehtyminen, ekumeeniseen tapahtumaan osallistuminen, toiseen kirkkoon ja sen paikallisseurakuntaan tutustuminen sekä verkossa toteutettava ekumenian seuranta-ja keskustelutehtävä. Kehittämistehtävänä oman työn ekumeenisten ulottuvuuksien analyysi ja ekumeenisten suuntaviivojen laadinta työn suunnittelun tueksi.  

Keskeiset sisällöt – Omaan tehtävään liittyvä ekumeeninen tiedostaminen ja motivaatio; ekumeeninen kohtaaminen kirkon työntekijän ydinosaamisena- Paikallisuus maailmanlaajan kirkon elintodellisuutena- Kristillisen monimuotoisuuden ja erilaisuuden kohtaaminen Suomessa ja maailmalla: kansallinen ja kansainvälinen konteksti- Eri kirkkokuntiin kuuluvien kristittyjen keskinäinen kohtaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö seurakunnissa paikallistasolla – Ekumeeninen tietotaito maahanmuuttajien, monikulttuurisuuden, uusien etnisten seurakuntien ja vieraiden uskontojen kohtaamisessa – Kirkon yleiset hallinnolliset ohjeet, kirkkojen väliset sopimukset ja niiden käytäntöön soveltaminen paikallisessa ekumeniassa – Ekumenian hyvät tavat

Moduuli on Kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (kotimaan henkilöstö) pakollinen moduuli. Maailmanlaaja kirkko -moduuli voidaan liittää valinnaiseksi
osaksi myös muihin erityiskoulutuksiin kuten Lähetystyöntekijöiden
kansainvälisen työn- (KTEL) ja Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus (JEK). Se luetaan myös ylempään
pastoraalitutkintoon (YP) soveltuvaksi tehtäväalueen osaamista syventäväksi
moduuliksi.    

Kieli: Suomi, englanti
Osallistumismaksu: Ei erillistä osallistumismaksua. Osallistuja maksaa majoituksesta ja ruokailuista ja vastaa matkakustannuksista
Täysihoito: 1. Lähijakso Koulutuskeskus, Järvenpää 7.-9.4.2021 186€ (majoittuminen ja ruokailu, hinta ilman majoitusta 40€) 2. Lähijakso Kirkon talo, Helsinki. Ruokailukustannukset paikan päällä
Muut kustannukset: 2. Lähijakso, Helsinki: majoituskustannukset (esim. hotelli). Kurssilainen itse hoitaa majoitusjärjestelyt
Tiedustelut kustannuksista: Ari Ojell, ari.ojell@evl.fi , 050 3509 039
Tiedustelut sisältö: Ari Ojell, ari.ojell@evl.fi , 050 3509 039
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon ulkoasiain osasto
Yhteistyökumppanit: Kirkon koulutuskeskus