Me ja ne? Koulutus polarisaatiosta, dialogista ja sovittelusta 2021

Takaisin

(3 op)

Millaisia ilmiöitä yhteiskunnassa ja työelämässä ovat polarisaatio, vastakkainasettelu ja konfliktit. Miten tunnistaa niitä ja mllä tavoin oma toiminta liittyy niihin? Miten keskustelulla purkaa vastakkainasettelua? Koulutus antaa johtajille ja esihenkilöille, työnohjaajille ja konsulteille valmiuksia toimia haastavissa vuorovaikutustulanteissa sekä tutustuttaa sovittelun perusteisiin. Mukana koulutuksessa KM, YTM Miriam Attias sekä Laura Arikka Erätaukosäätiöstä. 

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Johtaminen
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Muut
Aika ja paikka: 28.-30.9.2021 ja 1.-2.2.2022, Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen voidaan ottaa 25 henkilöä.
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa

tunnistaa vastakkainasettelut, konfliktit ja polarisaatio ilmiöinätunnistaa oman toiminnan vaikutukset näille ilmiöillevalita  ja ohjata oikea-aikaisesti oikeanlaisen dialoginsoveltaa sovittelun ja vastakkainasettelua purkavan dialogin periaatteita ohjaamistyössäosaa hyödyntää Erätauko-keskustelumenetelmää osana omaa työtään

Lisätietoja: Koulutukseen kuuluu orientoiva kirjallisuus, 3 + 2 päivää kestävät lähijaksot, Lähijaksojen välillä  2 verkkotapaamista sekä erätaukokeskustelun ja sovittelun käytännön toteuttamista  
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Osallistumismaksu 340 €
Täysihoito: Henkilö vastaa itse majoituksesta, ruokailusta ja niiden kustannuksista koulutuksen aikana.
Muut kustannukset: Matkakulut Tampereelle.
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse ruokailun ja majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Tiedustelut kustannuksista: Kurssisihteeri Ulla Pyykkö, ulla.pyykkö@evl.fi, 040 1425 176
Tiedustelut sisältö: Kuluttaja Markku Tynkkynen, markku.tynkkynen@evl.fi, 050 3522 669
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Erätauko-säätiö, Tampereen hiippakunta