Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät

Takaisin

(5 op)

​Mielenterveys- ja päihdetyö osaksi ammattiosaamistasi! Harkitsetko työskentelyä lasten ja nuorten tai päihdetyön parissa? Nämä avoimen amk:n sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat juuri sinulle! Tällä opintojaksolla perehdytään erityisesti mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön keskeisiin menetelmiin.

Opintojakso kuuluu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai sosiaali- ja terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Opiskelijalla on hyvä olla mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää tietoa sekä mahdollisesti kokemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa soveltaa psykososiaalisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyössä
– osaa kuvata ja soveltaa tietoa luottamuksellisen ja tukea antavan yhteistyösuhteen merkityksestä erilaisten asiakkaiden/potilaiden hoidossa
– osaa soveltaa tietojaan lääkehoidosta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan potilaan lääkehoitoa
– osaa jäsentää yhteisöhoidon, psykoedukaation sekä debriefingin pääperiaatteet
– tuntee kriisityön prosessin ja osaa tukea eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja ohjata asianmukaisiin kriisipalveluihin
– tuntee keskeisiä suomalaisia kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen menetelmiä koulussa, päivähoidossa ja työyhteisöissä
– osallistuu yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukseen tai työnohjauksellisiin keskusteluihin ammatillisuutensa kehittämiseksi
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – päihde- ja mielenterveystyön keskeiset menetelmät
– akuutti kriisi ja kriisipalvelut
– kiusaamisen interventiomenetelmät
– vuorovaikutus ja ohjaustaidot
– työnohjaus ja sen merkitys
– lääkehoito

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu