Minä kanttorina – täydennyskoulutus Kuopion ja Lapuan hiippakunnan kanttoreille

Takaisin

(3 op)

Koulutus on peruutettu

Koulutuksen sisältönä ovat toiminnan ja talouden suunnittelun kysymykset, tekijänoikeus-, kopionti- ja virkaehtosopimukset, työssäjaksamiseen (työ- ja vapaa-aikasuunnittelu) ja työyhteisöön liittyvät asiat. Koulutuksessa yhtenä osa-alueena on oman hengellisen elämän vaaliminen. Lisäksi paneudutaan oman muusikkouden ja sen toteutumisen näkökulmiin.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: seurakuntien musiikkitoiminta
Kohderyhmä: kanttorit
Aika ja paikka: 1. jakso: 10.-12.2.2020. Haapaniemi, Kuortane; 2. jakso: 31.8.-2.9. 2020 Aholansaari
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Mina_kanttorina_2441
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa hahmottaa omaa työtään ja sen resurssointia entistä paremmin

– osaa suunnitella ja toteuttaa työtään niin, että tunnistaa omat vahvuutensa ja voimavaransa

– osaa hakea ajankohtaista tietoa tekijänoikeusasioista ja muista sopimusasioista

– syventää käsitystään itsestään muusikkona ja seurakunnan hengellisen työn työntekijänä

– osaa löytää itselle sopivia tapoja hoitaa omaa hengellistä elämää

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 160 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso n. 250 € (Haapaniemi) ja 2. jakso n. 220 € (Aholansaari)

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Muut kustannukset: matkat, päivärahat
Tiedustelut: Ulla Tuovinen ulla.tuovinen@evl.fi 040 6881436
Lisätietoja: Lähiopiskelupäivien lisäksi koulutukseen on syytä varata 2-3 työpäivää. Koulutuksessa työskentelemme seurakuntien toimintaympäristöstä ja kanttoreiden työstä nousevien kysymysten ja tapauskertomusten parissa. Koulutuksessa hyödynnetään Koulutuskeskuksen kouluttajia ja vierailevia asiantuntijoita sekä osallistujaryhmän kokemusta ja asiantuntijuutta.
http://sakasti.evl.fi/koulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Kuopion hiippakunta, Lapuan hiippakunta