Mitä voimme oppia kirkkoisiltä?

Takaisin

(0,25 op)

Kirkkoisät olivat kristinuskon ensimmäisiä ja vaikutusvaltaisimpia teologeja ja kirjoittajia, jotka ovat luoneet pohjan koko kristinuskon teologialle. Missä ja minkälaisten ajan haasteiden keskellä he elivät? Miten uskontunnustus ja Uuden testamentin kaanon on syntynyt? Mitä voimme oppia kirkkoisiltä? Mm. näihin kysymyksiin etsimme koulutuspäivän aikana vastauksia.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Teologian tekeminen, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Papit, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 27.9.2025, Helsingin Raamattukoulu, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 22.9.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa hahmottaa kristinuskon ensimmäisten vuosisatojen olosuhteita sekä kristillistä opin muodostumista keskeisimpien kirkkosien ja kirjoitusten pohjalta.
Lisätietoja: Kouluttajana on teol.maist. Vuokko Kuokkanen. Koulutuspäivään voi osallistua myös etäyhteyden (Zoom) avulla.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 € sisältäen ruokailun, etänä 50 €
Täysihoito: 0,00
Tiedustelut kustannuksista: Jari A. Jolkkonen, jari@helsinginraamattukoulu.fi, puh. 040 512 6612
Tiedustelut sisältö: Jari A. Jolkkonen, jari@helsinginraamattukoulu.fi, puh. 040 512 6612
Linkki kotisivulle: https://helsinginraamattukoulu.fi/
Aineistoa: https://helsinginraamattukoulu.fi/syventaen-raamattua/
Toteuttaja: Helsingin Raamattukoulu
Arkistointitunnus: KK20240502143504KO001802