MOD-ohjaajakoulutus

Takaisin

(3 op)

MOD-ohjaajakoulutus vahvistaa osaamista moninaisuuden tunnistamisessa ja kohtaamisessa sekä ohjaustaitoja ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi auttaa tunnistamaan polarisaation ja konfliktien syntymekanismeja. MOD – moninaisuus, oivallus, dialogi – on menetelmä, joka rohkaisee yhdenvertaisuuden vahvistamiseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen monenlaisissa kohtaamisissa.
MOD-ohjaajakoulutuksen jälkeen pystyt hyödyntämään MODin menetelmiä omassa työssäsi sekä toteuttamaan eri mittaisia MOD-koulutuksia.


Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Lähetys, uskontodialogi sekä kulttuurien ja uskontojen moninaisuus, Työelämätaidot, Vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 27.-29.8.2025 lähijakso STEP-koulutus, Järvenpää ja 21.11. verkkokoulutuspäivä.
Ilmoittautuminen viimeistään: 13.6.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee MOD-menetelmän perusperiaatteet.
  • osaa hyödyntää MODin sisältöä ja menetelmää omassa työssään.
  • osaa käyttää osallisuutta vahvistavia menetelmiä dialogin rakentamisessa ja ohjauksessa.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa MOD-koulutuksen.
Lisätietoja: Koulutus koostuu kolmesta lähiopiskelupäivästä, etätehtävistä ja verkkokoulutuspäivästä. Jaksojen välissä osallistuja suunnittelee etätehtävinä kaksipäiväisen MOD-koulutuksen, toteuttaa lyhyen MOD-ohjauksen, ja tutustuu MOD-ohjaajan materiaaleihin. Etätehtäviä ohjataan yksilöllisesti.
Ohjaajakoulutuksessa käydään läpi MODin viisi vaihetta ja syvennytään niihin liittyviin harjoitteisiin ja malleihin sekä MOD-menetelmän teoriaan ja tausta-ajatteluun sekä MOD-ohjauksen perusteisiin.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 350 €
Täysihoito: 232 €/1hh tai 196 €/2hh. Oikeus muutoksiin pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Hinnat eriteltynä: ohjelman sisältämät ateriat 69 €, majoitus (sis. aamu. ja iltapalan) 164 €/1hh tai 127 €/2hh.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Anna-Leena Klemetti-Falenius, anna-leena.klemetti-falenius@step.fi ja Ulla Siirto, ulla.siirto@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://step-opintokeskus.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta
Arkistointitunnus: KK20240422100548KO001665