MOD – Taitoja moninaisuuden kohtaamiseen

Takaisin

(1 op)

Koulutus peruutettu

Moninaisuuden kysymykset ovat entistä ajankohtaisempia myös seurakunnissa. MOD (Moninaisuus – Oivallus – Dialogi) -koulutus on uudistunut ja vastaa entistäkin paremmin ajankohtaisiin yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kysymyksiin. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, polarisaatio, vihapuhe. Kohtaatko näitä teemoja omassa työssäsi? Koulutuksessa tutkitaan omaa identiteettiä, ennakkoluulojen syntymistä ja perehdytään syrjinnän ja rasismin muotoihin sekä yhteiskunnan valtarakenteisiin. Koulutuksessa etsitään vaikuttamisen keinoja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja moninaisuutta kunnioittavan vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys, kasvatus, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 26.-27.3. 2020 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu
Osaamistavoitteet: Osallistuja tunnistaa maailmankuvan, identiteetin ja kulttuurin merkityksiä ja vaikutuksia omassa ajattelussaan ja toiminnassaan. Osallistuja ymmärtää ihmisoikeuksien perusperiaatteet ja tunnistaa syrjintään vaikuttavia tekijöitä.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Täysihoito: 102€ (2 hh) / 122 € (1 hh)
Kustannusten lisätieto: Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 62 € / 2 hh tai 82 € / 1 hh. Ateriapaketti 40 €
Tiedustelut: Anna-Leena Klemetti-Falenius anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi
Lisätietoja: Koulutuksen sisältöjä mm. Kriittinen itsetutkistelu, Rasismin syntymisen taustatekijät ja syrjinnän vaikutus yhteisöille, ME-NE jaottelu ja ristiriitojen tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen erilaisissa ryhmissä sekä aidon osallisuuden tukeminen. MOD-koulutuksen sisällöt ja materiaali on uudistettu. Osallistuja saa käyttöönsä uuden MOD -materiaalin. 2 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä.
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
Toteuttaja: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto