MOD - Taitoja moninaisuuden kohtaamiseen

Takaisin

​​

Miten tunnistat oman tapasi toimia, puhua ja kutsua yhteistyöhön? Onko toimintasi mukaan ottavaa vai ulos sulkevaa?

Tule etsimään ja löytämään vaikuttamisen keinoja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja moninaisuutta kunnioittavan vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Vapaaehtoistoiminta, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Kanttorit
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tunnistaa moninaisuuden ilmiöitä
  • tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja oletuksiaan ja niiden vaikutusta työhön
  • osaa soveltaa osallisuutta vahvistavia työtapoja

Lisätietoja: ​Koulutus voidaan toteuttaa eri mittaisina prosesseina. Suppeimmillaan se voidaan järjestää muutaman tunnin mittaisena MODin esittelynä tai laajimmillaan kahden päivän kokonaisuutena, jolloin se muodostaa ryhmäprosessin, jossa monipuolisten harjoitteiden kautta käydään yhteistä keskustelua. MOD on prosessi, jossa viisi sisältöteemaa:
1. Avoimuus
2. Ihmisoikeudet
3. Itsetuntemus
4. Moninaisuus, normit, syrjimättömyys
5. Mukaan ottaminen, osallisuus
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus