Mod-taitoja moninaisuuden kohtaamiseen

Takaisin

(0,50 op)

Koulutus peruutettu.
​Koulutus tuottaa osaamista yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden ilmiöihin/kysymyksiin. Se haastaa tunnistamaan ajattelun, toiminnan ja ympäristön raja-aitoja ja sitä, miten käydään rakentavaa vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien ja toimivien kesken. Se on foorumi tutkia omaa ajattelua, ennakkoluulojen syntymistä, perehtyä syrjinnän muotoihin ja sitä, miten voi edistää syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta omassa toimintaympäristössä. Koulutuksen teemoja ovat mm. osallisuus, ihmisoikeudet, polarisaatio, vihapuhe ja identiteetti.

Mod tulee sanoista Moninaisuus- Oivallus-Dialogi ja ruotsinkielinen sana mod tarkoittaa rohkeutta. Rohkeutta voi tarvita, kun kohtaa jotain uutta ja erilaista.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Uudet työntekijät, Muut, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 10.-11.3. 2022 Helsingin seurakuntayhtymä, seurakuntien talo. Osoite: Kolmas linja 22B, 00530 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tunnistaa maailmankuvan, identiteetin ja kulttuurin merkityksiä ja vaikutuksia omassa ajattelussaan ja toiminnassaan. Osallistuja ymmärtää ihmisoikeuksien periaatteet ja tunnistaa syrjintään vaikuttavia tekijöitä ja omia vaikuttamisen mahdollisuuksiaan. Osallistuja osaa soveltaa kurssin sisältöjä eri ryhmissä ja eri ikäisten kanssa.​
Lisätietoja: ​Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Siihen voivat osallistua myös seurakuntien vapaaehtoiset ja muut toimijat kuten järjestöjen ja kaupunkien toimijat. Etukäteistehtävä: Osallistuja perehtyy YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ( v. 1948)​. Koulutuksen menetelminä ovat erilaiset toiminnalliset harjoitukset ja dialogisuus.Koulutus on prosessimuotoinen, joten osallistuja sitoutuu osallistumaan kokoaikaisesti molempiin päiviin klo 9-16. Osallistumisen peruttaminen pitää tehdä viimeistään kuukausi ennen koulutuksen alkua kouluttajalle. Osallistujat saavat päivien tarkemman ohjelman ennen koulutusta.
Kouluttajat: Mod-ohjaajat Tarja Korpaeus-Hellsten ja Vesa Kukkamaa. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi hakea Mod-ohjaaja koulutukseen. ​
Kieli: Koulutus pidetään suomeksi. Ruotsia ja englantia voidaan käyttää tarv. tukikielinä.
Osallistumismaksu: Ei
Täysihoito: Ei
Muut kustannukset: Lounaat/ päiväkavit ovat omakustanteisia.
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii majoituksen varaamisesta ja kustannuksista itse.
Tiedustelut kustannuksista: Tarja Korpaeus-Hellsten, tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi puhelin 0505709197
Tiedustelut sisältö: Tarja Korpaeus-Hellsten kansainvälisen työn sihteeri, sähköposti: tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi ja puhelin 050-5709197
Linkki kotisivulle: https://www.helsinginseurakunnat.fi/
Aineistoa: https://www.mod-koulutus.fi/
Toteuttaja: Helsingin seurakuntayhtymä
Yhteistyökumppanit: Helsingin hiippakunta