MOD -taitoja moninaisuuden kohtaamiseen

Takaisin

Onko toimintasi mukaan ottavaa vai ulos sulkevaa? Tunnistatko oman kulttuurisi vaikutuksen työhösi? Miten tunnistat ryhmien ME ja NE -ilmiöitä ja kuinka ohjaat rauhalliseen yhteiseloon?

MODissa on mahdollisuus etsiä ja löytää vaikuttamisen keinoja ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Liity rauhanrakentajien joukkoon!

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Kasvatus, Työelämätaidot, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Lisätietoja: ​Koulutus voidaan toteuttaa eri mittaisina prosesseina. Tavallisin on kahden työpäivän mittainen MOD-koulutus. Koulutus on ryhmäprosessi, jossa monipuolisten harjoitteiden kautta käydään yhteistä keskustelua. MODin viisi sisältöteemaa:
1. Avoimuus
2. Ihmisoikeudet
3. Itsetuntemus
4. Moninaisuus, normit, syrjimättömyys
5. Mukaan ottaminen, osallisuus MODia voidaan pitää myös yhden päivän mittaisena MOD-päivänä. Suppeimmillaan MOD on muutaman tunnin työskentely, johon valitaan tilanteeseen sopivat teemat.
MOD-koulutuksen taustaa:MOD-koulutus on luotu Ruotsissa ja koulutuksen nimi on monimerkityksellinen. Mångfald och Dialog kertoo moninaisuuden ja dialogin näkökulmista ja mod tarkoittaa lisäksi rohkeutta.

MOD-konsepti sai alkunsa 1989 Ruotsissa, jossa sitä on kehittänyt erityisesti Marco Helles. Erilaisia koulutuksia teemasta oli olemassa mutta kattava koulutus- ja kasvatustyö oli vasta syntymässä. MOD syntyi tarpeeseen saada kursseja, koulutusta, työpajoja, seminaareja, uudenlaista pedagogiikka kohtaamaan vierauden pelko, muukalaisvihamielisyys ja rasismi.

Suomenkielisen MOD-koulutuksen voidaan katsoa virallisesti alkaneen vuonna 2003, jolloin hankittiin MOD-lisenssi, valmistui suomenkielinen aineisto, kotisivut, koulutusesite, logo ja järjestettiin ensimmäinen ohjaajakoulutus. Lisenssin omistajana on Kirkkohallitus.
MOD-koulutuksesta vastaa Suomessa tällä hetkellä STEP-koulutus tiiviissä yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa.

Tiedustelut kustannuksista: Anna-Leena Klemetti-Falenius anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
Tiedustelut sisältö: Anna-Leena Klemetti-Falenius anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
Toteuttaja: STEP-koulutus