Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Takaisin

(40 op)

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiuksia monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 18.03.2019-1.10.2020
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2018
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/tyoelamapalvelut/koulutuspalvelut/erikoistumiskoulutukset/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opiskelijahaku 15.10.-30.11.2018 välisenä aikana. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella, joka avataan hakuajan avautuessa. Tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta Diakin verkkosivuilla.
Osaamistavoitteet: Osallistuja kehittää asiantuntijuuttaan seuraavissa teemoissa: •valmiuksien ja ammatillisten tietojen syventäminen monikulttuurisissa toimintaympäristöissä •kotouttamista ja työllistämistä edistävien palveluiden suunnittelu ja koordinointi •monikielinen ja monikulttuurinen viestintä •johtaminen ja kehittäminen monikulttuurisessa työyhteisöissä
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 3 200 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätieto: Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä seuraavasti: 1) opintojen alku: 1 200 euroa 2) kuusi kuukautta opintojen aloittamisesta: 1 000 euroa 3) vuosi opintojen aloittamisesta: 1 000 euroa.
Tiedustelut: Marja Katisko marja.katisko@diak.fi
Lisätietoja: Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä: toteutuksessa ovat mukana Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä seuraavat ammattikorkeakoulut: Diak, Turun AMK, TAMK ja XAMK. Koulutusta koordinoivat Diak ja Turun yliopisto. Lähijaksot toteutuvat samanaikaisesti siten, että näissä hyödynnetään etäyhteyksiä. Vertaisoppimisryhmät muodostetaan opiskelijoista hakijoiden mukaan. Lähtökohtana on, että vertaisoppimisryhmät voidaan muodostaa Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Joensuuhun.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/tyoelamapalvelut/koulutuspalvelut/erikoistumiskoulutukset/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu