Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Takaisin

(40 op)

​​Yhteiskunnan palvelujärjestelmä kohtaa uusia tilanteita, kun kansainväliset asiantuntijat, tilapäisesti Suomeen tulevat ulkomaalaiset työntekijät ja Suomeen monista muista syistä muuttavat henkilöt kotoutuvat maahan. Tulevaisuudessa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus korostuu entisestään. Monikulttuurisuudesta tulee arkea, jossa eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden osaaminen muodostaa kokonaisuuden. Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi
– Syvennyt kansainväliseen liikkuvuuteen, maahanmuuttoon ja sen hallintaan sekä kotoutumiseen.
– Perehdyt monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen.
– Opit hyödyntämään monikulttuurisuutta työelämän voimavarana.

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa (amk tai yliopisto), tai AMK-tutkintoa edeltänyttä alempaa opistoasteen tutkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutusala sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022 – Syksy 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika ja -ohjeet vahvistetaan Diakin sivuilla syksyn 2021 aikana.
Osaamistavoitteet: ​​Mitä saat koulutuksesta?

– Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin

– Osaamisesi ihmisoikeuksissa lisääntyy, kun saat vahvan ymmärryksen syistä maahanmuuton taustalla

– Saat uusinta tutkimustietoa lisääntyvästä kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja siirtolaisuuden syistä sekä yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä

– Kartutat ymmärrystäsi digitalisaation vaikutuksesta muuttoliikkeisiin

– Päivität käsityksiäsi kotoutumisprosessista: mitä kotoutuminen merkitsee tässä globaalissa tilanteessa

– Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudessa, kansainvälisestä tiimityössä ja globaalissa verkostoitumisessa

Lisätietoja: Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Tarkemmat tiedot toteutustavasta ja lähiopetusaikataulusta löydät Diakin sivuilta hakuaikana.

Koulutus järjestetään Diakin ja Turun yliopiston yhteistyönä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 2000 € (alv 0 %, oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätiedot: Opintomaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.
Tiedustelut kustannuksista: hakijapalvelut@diak.fi
Tiedustelut sisältö: hakijapalvelut@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle
Aineistoa: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle/erikoistumiskoulutukset/monikulttuurisuuden-asiantuntijan-erikoistumiskoulutus
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu