Monimuotoinen spiritualiteetti 2021

Takaisin

(5 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin hengellisiin ilmiöihin osallistumalla niihin ja havainnoimalla omia ja toisten kokemuksia. Kehittämistehtävässä syvennytään yhteen spiritualiteetin ilmiöön tai muotoon, harjoitetaan sitä omassa elämässä, kokeillaan sitä omassa työssä, dokumentoidaan ja raportoidaan kokemuksista. Etäopiskelujaksolla toteutetaan Teams-ryhmätapaamisia. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. messu hengellisen elämän keskuksena, hiljaisuuden viljely, hengellinen ohjaus, ignatiaaninen spiritualiteetti, ikonit, hetkirukoukset, bibliodraama, spiritualiteetin ilmiöt sosiaalisessa mediassa.Koulutus koostuu viiden ja kahden päivän mittaisista lähijaksoista sekä kehittämistehtävästä.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 23.-27.8.2021 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, kahden päivän mittainen toinen lähijakso keväällä 2022.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja- osaa havainnoida ja jäsentää kristillisen spiritualiteetin muotoja ja tuntee niiden taustalla olevia traditioita- osaa asettua luontevasti dialogiin keskustelemaan hengellisestä elämästä sekä- osaa hyödyntää valitsemiaan spiritualiteetin muotoja seurakuntatyössä. 

Lisätietoja: Moduuli on seuraavien erityiskoulutusten valinnainen moduuli: JEK, KEK, MEK, REK ja YTEK. Moduulin sopien liittää kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (KTE) valinnaiseksi moduuliksi (EK/M)/Vesa Häkkinen tai ylemmän pastoraalitutkinnon teologisiin opintokokonaisuuksiin/hiippakuntadekaani. 

Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutus.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €/jakso
Täysihoito: 363 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 74 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Terhi Paananen, terhi.paananen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta