Monimuotoinen spiritualiteetti

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli , KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, valinnainen moduuli, MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, REK/V Raamattuteologian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Koulutuksessa tutustutaan hengellisiin ilmiöihin osallistumalla niihin ja havainnoimalla omia ja toisten kokemuksia. Kehittämistehtävässä syvennytään johonkin spiritualiteetin ilmiöön tai muotoon, harjoitetaan sitä omassa elämässä, kokeillaan sitä omassa työssä, dokumentoidaan ja raportoidaan kokemuksista. Etäopiskelujaksolla toteutetaan skype-ryhmätapaamisia.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, jumalanpalveluselämä ja julistus, kasvatus, seurakuntien musiikkitoiminta, sielunhoito, spiritualiteetti
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 19.-23.8., Hvittorp, Kirkkonummi ja 2. jakso (2 pv) vuonna 2020
Sähköposti ja puhelin: ulla.pyykko@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt mutta koulutuksessa on vielä tilaa. Ilmoittaudu
Osaamistavoitteet: Osallistuja

*osaa havainnoida ja jäsentää spiritualiteetin muotoja ja tuntee niiden traditioita

*osaa asettua luontevasti dialogiin keskustelemaan hengellisestä elämästä sekä

*osaa hyödyntää valitsemiaan spiritualiteetin traditioita seurakuntatyössä.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 130 €/jakso
Täysihoito: 474 € (sis. majoitus yhden hengen huoneessa ja kaikki ateriat) tai 374 € (sis. majoitus kahden hengen huoneessa ja kaikki ateriat)
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 180 €.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Juhani Holma, Terhi Paananen juhani.holma@evl.fi, terhi.paananen@evl.fi
Lisätietoja: Koulutuksen sisältöjä ovat mm. messu hengellisen elämän keskuksena, hiljaisuuden viljely, hengellnen ohjaus, ignatiaaninen spiritualiteetti, hetkirukoukset, bibliodraama, spiritualiteetin ilmiöt sosiaalisessa mediassa.

Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Moduulin voi sopien valita usean erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Sen voi myös liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.

Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus