Monimuotoinen spiritualiteetti

Takaisin

(5 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli REK/V Raamattuteologian erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​​Tutustutaan erilaisiin hengellisen elämän ilmiöihin kokemuksellisesti. Havainnoidaan spiritualiteetin erilaisia ilmenemismuotoja ja arvioidaan niiden soveltuvuutta seurakuntaelämään ja omaan sydämeen. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. hiljaisuuden viljely, messu, bibliodraama, hiljaisuuden jooga, ignatiaaninen spiritualiteetti, ikonit, hengellinen ohjaus ja kristillinen meditaatio.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Papit, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 22.-26.8.2022 Hvittorp, Kirkkonummi, toinen kahden päivän lähijakso keväällä 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

-osaa havainnoida ja jäsentää kristillisen spiritualiteetin ilmenemismuotoja ja tuntee niiden taustalla olevia traditioita

-osaa asettua luontevasti dialogiin keskustelemaan hengellisestä elämästä

-osaa hyödyntää erilaisia spiritualiteetin muotoja seurakuntaelämässä

Lisätietoja: ​Koulutus on seuraavien erityiskoulutusten valinnainen moduuli: JEK, KEK, MEK, REK ja YTEK. Moduulin voi erikseen sopien liittää myös Kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (KTE) valinnaiseksi moduuliksi tai Ylemmän pastoraalin teologisiin opintokokonaisuuksiin.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €/jakso
Täysihoito: 409 € 1. jakso ja n. 130 € 2. jakso (2023)
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terhi.paananen@evl.fi ja juhani.holma@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta