Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät

Takaisin

(5 op)

Laajenna osaamistasi moninaisuuden ja monikulttuurisen työn menetelmistä! Tällä opintojaksolla pääset kehittämään kulttuurisensitiivistä työnotetta. Opintojakso kuuluu sosiaalialan keskivaiheen suuntaaviin opintoihin ja se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syväntää osaamistaan monikultttuurisuudesta.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2020
Sähköposti ja puhelin: avoin@diak.fi, p. 040 509 5165​​​​
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija -osaa työskennellä moninaisten asiakasryhmien kanssa heidän erityistarpeensa ymmärtäen ja tunnistaen -osaa soveltaa erilaisia moninaisuutta ja monikulttuurisuutta sekä kotoutumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviä työmenetelmiä sosiaalialan työssä ja työyhteisöissä -osaa tarkastella kriittisesti erilaisia työmenetelmiä ja kehittää niitä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi -osaa kehittää kulttuurisensitiivistä työotetta.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät -opintojakso on yksi osa Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä -opintokokonaisuutta. Opintojakson lisäksi kannattaa perehtyä Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta sekä Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa sekä -opintojaksoihin. Kyseessä on verkkototeutus, jossa saattaa olla aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu