Monitoimijaisen yhteistyön johtaminen ja kehittäminen

Takaisin

(5 op)

​Haluatko kehittyä johtamis- ja esimiestehtävissä? Tällä opintojaksolla perehdytään erityisesti monialaisen yhteistyön johtamiseen ja kehittämiseen.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin osallistuvalla tulee olla soveltuva alempi korkeakoulututkinto (esim. sosionomi-, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, yhteisöpedagogi), soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, sosiaali- ja terveysalan kandidaatin tai maisterin tutkinto TAI vastaavat opintojen suorittamisessa tarvittavat tiedot ja taidot.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa
– osaa analysoida, arvioida kriittisesti ja hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja menetelmiä monialaisen yhteistyön johtamisessa.
– osaa hyödyntää vaikuttavia työmenetelmiä ja mittareita hallinnolliset toimijarajat ylittävien tavoitteiden saavuttamiseksi ja tiedolla johtamiseksi.
– osaa analysoida ja arvioida monitoimijaisen työn kriittisiä muutostarpeita.
– osaa muotoilla, kehittää ja johtaa yhteistyöverkostoja tuloksellisen toiminnan saavuttamiseksi.
– osaa tukea työhyvinvointia ja johtaa osaamista tavoitteellisesti ja tulevaisuusorientoituneesti
Lisätietoja: ​Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu