Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen, suoritustapa A (5 op)

Takaisin

(5 op)
KTE/P Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli KTEL/P Kv. työn erityiskoulutus/ulkomaat, pakollinen moduuli
​Tämä koulutus sopii erityisesti työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa missionaarista osaamistaan muuttuneessa suomalaisessa toimintaympäristössä. Työntekijä syventää erilaisten uskonnollisten vakaumusten tuntemustaan ja oppii toimimaan rakentavasti erilaisten uskonnollisten vakaumusten ja näkemysten keskellä kirkon työntekijänä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 1. lähipäivä 31.3.2022 , 2. lähipäivä 1.9.2022 ja 3. lähipäivä 22.9.2022, Lapuan hiippakunnan alueella, tarkempi paikkatieto myöhemmin
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– tuntee muuttuvaa uskonnollista ja katsomuksellista kenttää ja uskonnonharjoituksen muotoja Suomessa ja/tai omassa työkontekstissaan,
– omaa hyvät vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän osaa kohdata muuttuvan uskonnollisuuden keskellä eläviä, toisin uskovia ja eri tavoin ajattelevia lähimmäisiä,
– osaa jäsentää omaa teologista ajatteluaan ja kristillistä identiteettiään suhteessa muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin ja
– osaa soveltaa työssään rakentavia toimintatapoja uskontojen ja uskonnottomuuden kohtaamiseen

Lisätietoja: ​Moduuli sisältää etä- ja verkko-opiskelua sekä kehittämistehtävän. Etäopiskelutehtävänä mm. uskonnollisen kentän kartoitus ja kehittämistehtävänä uskontodialogisen tapahtuman suunnittelu ja/tai toteutus (laajuus 3 op). Verkko-opintoina suoritettavan osuuden laajuus on 1,25 op.
Moduuli kuuluu pakollisena moduulina Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutukseen (sekä kotimaan henkilöstölle (KTE/P) että kirkkojen kansainvälisiin lähetystyön ja yhteistyötehtäviin lähteville (KTEL/P). Sen voi myös sopien liittää Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi.
Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 80 euroa. Osallistumismaksu kattaa kurssille osallistumisen sekä kahvitarjoilut lähijaksoilla. Osallistuja vastaa itse ruokailukuluista sekä mahdollisista matka- ja majoituskuluista.
Täysihoito: Ei täysihoitovaihtoehtoa
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Tiedustelut kustannuksista: Jukka Jämsén, jukka.jamsen@evl.fi, 0400 945 120, Timo-Matti Haapiainen, timo-matti.haapiainen@evl.fi, 050 307 9726
Tiedustelut sisältö: Jukka Jämsén, jukka.jamsen@evl.fi, 0400 945 120, Timo-Matti Haapiainen, timo-matti.haapiainen@evl.fi, 050 307 9726
Linkki kotisivulle: https://www.lapuanhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
Yhteistyökumppanit: Lapuan hiippakunta