Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen, suoritustapa B (1 op)

Takaisin

(1 op)

​​​Tämä koulutus sopii erityisesti työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa missionaarista osaamistaan muuttuneessa suomalaisessa toimintaympäristössä. Työntekijä syventää erilaisten uskonnollisten vakaumusten tuntemustaan ja oppii toimimaan rakentavasti erilaisten uskonnollisten vakaumusten ja näkemysten keskellä kirkon työntekijänä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 1. lähipäivä 31.3.2022 , 2. lähipäivä 1.9.2022 ja 3. lähipäivä 22.9.2022, Lapuan hiippakunnan alueella, tarkempi paikkatieto myöhemmin
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– tuntee uskontodialogin keskeiset piirteet ja käsitteet
– osaa jäsentää kuvaa itsestään uskontodialogitoimijana
– rohkaistuu kohtaamaan eri tavoin uskovia ihmisiä omassa yhteisössään
Lisätietoja: ​Mitä on uskontodialogi? Miltä näyttävät uskontojen kohtaamisen arjen kysymykset eri toimintaympäristöissä?
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua uskontodialogin ajankohtaisiin kysymyksiin ja haasteisiin sekä olla vuoropuhelussa toisen uskonnon edustajan kanssa.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 80 euroa. Osallistumismaksu kattaa kurssille osallistumisen sekä kahvitarjoilut lähijaksoilla. Osallistuja vastaa itse ruokailukuluista sekä mahdollisista matka- ja majoituskuluista.
Täysihoito: Ei täysihoitovaihtoehtoa
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Tiedustelut kustannuksista: Jukka Jämsén, jukka.jamsen@evl.fi, 0400 945 120, Timo-Matti Haapiainen, timo-matti.haapiainen@evl.fi, 050 307 9726
Tiedustelut sisältö: Jukka Jämsén, jukka.jamsen@evl.fi, 0400 945 120, Timo-Matti Haapiainen, timo-matti.haapiainen@evl.fi, 050 307 9726
Linkki kotisivulle: https://www.lapuanhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
Yhteistyökumppanit: Lapuan hiippakunta