Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, KTE/P Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, pakollinen moduuli, KTEL/P Kv. työn erityiskoulutus ulkomaan henkilöstölle, pakollinen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli

Tämä koulutus sopii erityisesti työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa missionaarista osaamistaan muuttuneessa suomalaisessa toimintaympäristössä. Työntekijä syventää erilaisten uskonnollisten vakaumusten tuntemustaan ja oppii toimimaan rakentavasti erilaisten uskonnollisten vakaumusten ja näkemysten keskellä kirkon työntekijänä.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, opiskelijat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 5.3.2020 Jyväskylä

24.4.2020 Helsinki

9.10 2020 Jyväskylä

Ilmoittautuminen viimeistään: 30.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://tinyurl.com/y2k9j9td
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– tuntee muuttuvaa uskonnollista ja katsomuksellista kenttää ja uskonnonharjoituksen muotoja Suomessa ja/tai omassa työkontekstissaan,

– omaa hyvät vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän osaa kohdata muuttuvan uskonnollisuuden keskellä eläviä, toisin uskovia ja eri tavoin ajattelevia lähimmäisiä,

– osaa jäsentää omaa teologista ajatteluaan ja kristillistä identiteettiään suhteessa muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin ja

– osaa soveltaa työssään rakentavia toimintatapoja uskontojen ja uskonnottomuuden kohtaamiseen

Kieli: suomi, Osallistuja

Osallistumismaksu: 60 €
Täysihoito: ei
Kustannusten lisätieto: Osallistumismaksu 20 e/lähipäivä kattaa kurssille osallistumisen. Osallistuja vastaa itse majoitus- ja ruokailukuluista.
Tiedustelut: Ulla Klemettinen Elina Hellqvist ulla.klemettinen@evl.fi elina.hellqvist@evl.fi Klemettinen 050 340 9889 Hellqvist 040 688 1478
Lisätietoja: Moduuli sisältää etä- ja verkko-opiskelua sekä kehittämistehtävän. Etäopiskelutehtävänä mm. uskonnollisen kentän kartoitus ja kehittämistehtävänä uskontodialogisen tapahtuman suunnittelu ja/tai toteutus (laajuus 3 op). Verkko-opintoina suoritettavan osuuden laajuus on 1,25 op.

Moduuli kuuluu pakollisena moduulina Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutukseen (sekä kotimaan henkilöstölle (KTE/P) että kirkkojen kansainvälisiin lähetystyön ja yhteistyötehtäviin lähteville (KTEL/P). Sen voi myös sopien liitää Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi.

Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
Yhteistyökumppani: Jyväskylän seurakunta