Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KTE/P Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, pakollinen moduuli KTEL/P Kv. työn erityiskoulutus/ulkomaat, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
Tämä koulutus sopii erityisesti työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa missionaarista osaamistaan muuttuneessa suomalaisessa toimintaympäristössä. Työntekijä syventää erilaisten uskonnollisten vakaumusten tuntemustaan ja oppii toimimaan rakentavasti erilaisten uskonnollisten vakaumusten ja näkemysten keskellä kirkon työntekijänä.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: A: 1. lähijakso 26. – 28.4. ja 2. lähijakso 11. – 12.11.2021, Kuopio, B: 1. lähijakso 26. – 27.4. ja 2. lähijakso 11. – 12.11.2021, Kuopio
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Suoritustapa A (erityiskoulutus) 5 op:
Osallistuja
– tuntee muuttuvaa uskonnollista ja katsomuksellista kenttää ja uskonnonharjoituksen muotoja Suomessa ja/tai omassa työkontekstissaan,
– omaa hyvät vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän osaa kohdata muuttuvan uskonnollisuuden keskellä eläviä, toisin uskovia ja eri tavoin ajattelevia lähimmäisiä,
– osaa jäsentää omaa teologista ajatteluaan ja kristillistä identiteettiään suhteessa muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin ja
– osaa soveltaa työssään rakentavia toimintatapoja uskontojen ja uskonnottomuuden kohtaamiseen
Suoritustapa B (täydentävä koulutus) 1 op
Osallistuja
– tuntee uskontodialogin keskeiset piirteet ja käsitteet
– osaa jäsentää kuvaa itsestään uskontodialogitoimijana
– rohkaistuu kohtaamaan eri tavoin uskovia ihmisiä omassa yhteisössään

Lisätietoja: ​Voit suorittaa moduulin valinnan mukaan kahdella eri tavalla: suoritustapa A = 5 op suoritustapa B = 1 op
Suoritustapa A (erityiskoulutus) 5 op:
Tämä koulutus sopii erityisesti työntekijöille, jotka haluavat vahvistaa missionaarista osaamistaan muuttuneessa suomalaisessa toimintaympäristössä. Työntekijä syventää erilaisten uskonnollisten vakaumusten tuntemustaan ja oppii toimimaan rakentavasti erilaisten uskonnollisten vakaumusten ja näkemysten keskellä kirkon työntekijänä.
Moduuli sisältää etä- ja verkko-opiskelua sekä kehittämistehtävän. Etäopiskelutehtävänä mm. uskonnollisen kentän kartoitus ja kehittämistehtävänä uskontodialogisen tapahtuman suunnittelu ja/tai toteutus (laajuus 3 op). Verkko-opintoina suoritettavan osuuden laajuus on 1,25 op.
Moduuli kuuluu pakollisena moduulina Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutukseen (sekä kotimaan henkilöstölle (KTE/P) että kirkkojen kansainvälisiin lähetystyön ja yhteistyötehtäviin lähteville (KTEL/P). Sen voi myös sopien liittää Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi.
Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Suoritustapa B (täydentävä koulutus) 1 op:
Mitä on uskontodialogi? Miltä näyttävät uskontojen kohtaamisen arjen kysymykset eri toimintaympäristöissä?
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutustua uskontodialogin ajankohtaisiin kysymyksiin ja haasteisiin sekä olla vuoropuhelussa toisen uskonnon edustajan kanssa.Timo-Matti Haapiainen, timo-matti.haapiainen@evl.fi, 050 307 9726 ja v. 2021 alusta myös Jukka Helle, jukka.helle@evl.fi, 044 7050 612.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 80 € (suoritustapa A) / 65 € (suoritustapa B)
Muut kustannukset: Osallistumismaksu kattaa kurssille osallistumisen sekä kahvitarjoilut lähijaksoilla. Osallistuja vastaa itse ruokailukuluista sekä mahdollisista matka- ja majoituskuluista.
Kustannusten lisätiedot:
Tiedustelut kustannuksista: Marjaana Hartikainen, marjaana.hartikainen@evl.fi, 044 7050 606
Tiedustelut sisältö: Anna Väätäinen, anna.vaatainen@evl.fi, 044 7050 612, Elina Hellqvist, elina.hellqvist@evl.fi, 040 688 1478
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
Yhteistyökumppanit: Kuopion hiippakunta