Nuisku-ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Nuisku – Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi kehittää ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia ihmissuhdetaitoja. Koulutus pätevöittää Nuisku-ohjaajaksi. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti nuorten ihmissuhdetaitojen kurssin materiaaliin, vahvistat omia vuorovaikutustaitojasi ja harjoittelet kurssin ohjaamista.​

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Papit, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 1.-3.9. ja 30.9.-1.10.2021 Seurakuntaopisto, Järvenpää (Huom! Uusi aika)
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.6.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • ymmärtää Nuisku-kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Nuisku-kursseja
  • osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
  • osaa ohjata nuoria vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
  • ​osaa kehittää Nuisku-kurssien toimintaa omalla alueellaan

Lisätietoja:

Nuisku – Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi kehittää hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia ihmissuhdetaitoja. Nuisku-ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti nuorten kurssimateriaaliin, vahvistetaan omia vuorovaikutustaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutus pätevöittää Nuisku-ohjaajaksi. Ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa luetaan kirjallisuutta, johon liittyvästä pohdinnasta kirjoitetaan lyhyt tehtävä. Ensimmäisellä lähijaksolla (3 päivää) saadaan oma kokemus Nuisku-kurssista. Kehittämistehtävinä perehdytään ohjaajan materiaaliin, suunnitellaan ohjausharjoittelu ja laaditaan suunnitelma omaa ensimmäistä kurssia varten tai perehdytään käynnissä olevan Nuisku-ryhmän toimintaan. Toisella lähijaksolla (2 päivää) harjoitellaan Nuisku-kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.

Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 610 € Lasten ja nuorten keskus ry:n jäsenseurakunnat / 680€ muut
Täysihoito: Täysihoito 2 hengen huoneessa koko koulutusjaksolta 240 €.
Kustannusten lisätiedot: Täysihoito 1 hengen huoneessa koko koulutusjaksolta 290 €. Pelkkä ateriapaketti 57 €. Erityisruokavalioiden lisähinnasta tiedustelut koulutukset@seurakuntaopisto.fi. Lisähinta ei koske gluteiinitonta, laktoositonta, eikä kasvisruokavalioita.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Elise Kyttä, elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi, 0407318578
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Aineistoa: http://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/nuisku-ohjaajakoulutus/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry