Nuisku-ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutettuna Nuisku-ohjaajana voit auttaa nuoria kehittymään vuorovaikutustaidoissaan. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti nuorten ihmissuhdetaitojen kurssin materiaaliin, vahvistat omia vuorovaikutustaitojasi ja harjoittelet kurssin ohjaamista.

Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Osaamistavoitteet: Koulutuksen jälkeen osallistuja​

  • ymmärtää Nuisku-kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Nuisku-kursseja
  • osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
  • osaa ohjata nuoria vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
  • osaa kehittää Nuisku-kurssien toimintaa omalla alueellaan​

Lisätietoja: Nuisku – Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi kehittää hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia ihmissuhdetaitoja. Nuisku-ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti nuorten kurssimateriaaliin, vahvistetaan omia vuorovaikutustaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutus pätevöittää Nuisku-ohjaajaksi.
​Koulutuksen laajuus on 5 op ja se voidaan hyväksyä valinnaisena moduulina Kasvatuksen erityiskoulutukseen. Ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa luetaan kirjallisuutta, johon liittyvästä pohdinnasta kirjoitetaan lyhyt tehtävä. Ensimmäisellä lähijaksolla (3 päivää) saadaan oma kokemus Nuisku-kurssista. Kehittämistehtävinä perehdytään ohjaajan materiaaliin, suunnitellaan ohjausharjoittelu ja laaditaan suunnitelma omaa ensimmäistä kurssia varten tai perehdytään käynnissä olevan Nuisku-ryhmän toimintaan. Toisella lähijaksolla (2 päivää) harjoitellaan Nuisku-kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Elise Kyttä, elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi
Tiedustelut sisältö: Elise Kyttä, elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi, +358407318578
Linkki kotisivulle: http://lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: http://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/nuisku-ohjaajakoulutus-tilaus/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry