Nuisku-ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)

​​Koulutettuna Nuisku-ohjaajana voit ohjata nuoria kehittymään vuorovaikutustaidoissaan. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssin (Nuiskun) materiaaliin, vahvistat omia vuorovaikutustaitojasi ja harjoittelet kurssin ohjaamista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Osaamistavoitteet: ​Koulutuksen jälkeen osallistuja​

  • ymmärtää Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata näitä kursseja
  • osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
  • osaa ohjata nuoria vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
  • osaa kehittää Nuisku-toimintaa omalla alueellaan​

Lisätietoja: ​Nuisku – Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi (13 kokoontumista / 28-36 oppituntia) kehittää hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin ihmissuhdetaitokurssien perheeseen.

Nuisku-ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti nuorten kurssimateriaaliin, vahvistetaan omia vuorovaikutustaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Ohjaajakoulutus pätevöittää toimimaan Nuisku-ohjaajana virallista kurssimateriaalia käyttäen.​

​Koulutuksen laajuus on 5 op. Ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa luetaan kirjallisuutta, johon liittyvästä pohdinnasta kirjoitetaan lyhyt tehtävä. Ensimmäisellä lähijaksolla (3 päivää) saadaan oma kokemus Nuiskusta. Lähijaksojen välissä perehdytään ohjaajan materiaaliin, suunnitellaan ohjausharjoittelu ja laaditaan suunnitelma omaa ensimmäistä kurssia varten tai perehdytään käynnissä olevan Nuisku-ryhmän toimintaan. Toisella lähijaksolla (2 päivää) harjoitellaan Nuiskun ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Nuiskun eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtävänantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osien toteuttamiseen.

Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Nuisku-kursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.
1.1.2021 jälkeen suoritetut Gordon-koulutukset eivät enää ole Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Hetu Saarinen, hetu@iki.fi / gordoninkaverit@gmail.com, 0400 728832
Tiedustelut sisältö: Hetu Saarinen, hetu@iki.fi / gordoninkaverit@gmail.com, 0400 728832
Linkki kotisivulle: https://gtiry.net
Aineistoa: https://gtiry.net/kurssit/
Toteuttaja: Gordonin toimivat ihmissuhteet ry