Nuisku-ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu

Koulutettuna Nuisku-ohjaajana voit auttaa nuoria kehittymään vuorovaikutustaidoissaan. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti nuorten ihmissuhdetaitojen kurssin materiaaliin, vahvistat omia vuorovaikutustaitojasi ja harjoittelet kurssin ohjaamista.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Kohderyhmä: nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: 22.-24.1. ja 9.-10.3.2020 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: Osallistuja – ymmärtää Nuisku-kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Nuisku-kursseja – osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla – osaa ohjata nuoria vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen – osaa kehittää Nuisku-kurssien toimintaa omalla alueellaan.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 610 € Nuori kirkko ry.n jäsenseurakunnat / 680€ muut
Täysihoito: Hintatiedot tarkentuvat myöhemmin
Tiedustelut: Koulutussuunnittelija Sanna Jattu sanna.jattu@nuorikirkko.fi 0400105072
Lisätietoja: Nuisku – Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi kehittää hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia ihmissuhdetaitoja. Nuisku-ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti nuorten kurssimateriaaliin, vahvistetaan omia vuorovaikutustaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutus pätevöittää Nuisku-ohjaajaksi. Ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa luetaan kirjallisuutta, johon liittyvästä pohdinnasta kirjoitetaan lyhyt tehtävä. Ensimmäisellä lähijaksolla (3 päivää) saadaan oma kokemus Nuisku-kurssista. Kehittämistehtävinä perehdytään ohjaajan materiaaliin, suunnitellaan ohjausharjoittelu ja laaditaan suunnitelma omaa ensimmäistä kurssia varten tai perehdytään käynnissä olevan Nuisku-ryhmän toimintaan. Toisella lähijaksolla (2 päivää) harjoitellaan Nuisku-kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.

Nuisku-ohjaajakoulutus (5 op) hyväksytään valinnaisena moduulina kasvatuksen erityiskoulutukseen (KEK). Tähän moduuliin (5 op) voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/nuisku-ohjaajakoulutus-2/
https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/nuisku-ohjaajakoulutus-2/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppani: Nuori kirkko ry, Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry