Nuoret vaikuttavat

Takaisin

(2 op)

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Täydennä osallisuuteen liittyvää osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 13.-14.9.2021 ja 9.11.2021 Partaharju, Pieksämäki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja tutustuu osallisuuden teoreettisiin näkökulmiin. Osallistuja osaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa. Osallistuja osaa ohjata vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa.
Lisätietoja: Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on entistä ajankohtaisempaa vaikuttajaryhmien myötä. Tässä koulutuksessa perehdyt lapsivaikutusten arviointiin ja osallisuuden edistämiseen seurakunnassa. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria. Ensimmäisessä kahdessa lähipäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, joilla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa. Tehtävän raportointi tukee ryhmän yhteistä oppimista. Kolmannessa lähipäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista. Kouluttajat kommentoivat ennakkotehtävää ja etäopiskelujakson tehtävää sähköisesti.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 50 eur
Täysihoito: 130 eur
Tiedustelut kustannuksista: Senja Mäkelä, senja.makela@evl.fi, 050 389 8858
Tiedustelut sisältö: Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279 376
Linkki kotisivulle: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto, Lasten ja nuorten keskus, Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat