Nuoret vaikuttavat

Takaisin

(2 op)

​Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 1.-2.2. ja 9.5.2022, Helsinki, Allianssi-talo
Ilmoittautuminen viimeistään: 21.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee osallisuuden teoreettisia taustoja.
  • osaa soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa.
  • osaa ohjata ja kehittää vaikuttajaryhmätoimintaa seurakunnassa.
Lisätietoja: ​Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on ajankohtaista vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Orientoivassa ennakkotehtävässä peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan nuoria.

Ensimmäisessä kahdessa kontaktiopetuspäivässä tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle. Etäopiskelujaksolla kehität vaikuttajaryhmien toimintaa omassa seurakunnassasi yhdessä nuorten, kollegojen ja hallinnon kanssa. Voit alkaa suunnitella, mitä vaikuttajaryhmät voisivat teidän seurakunnassanne olla, tai viedä eteenpäin jo olemassa olevien vaikuttajaryhmien toimintaa. Kolmannessa kontaktiopetuspäivässä jaetaan oivalluksia ja pohdintoja sekä syvennetään nuorten vaikuttamistyöhön liittyvää osaamista.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Täysihoito: Osallistujat vastaavat itse ruokailuista sekä mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Kustannusten lisätiedot: Osallistumismaksu sisältää koulutuksen sekä kahvit koulutuspäivinä.
Tiedustelut kustannuksista: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030, Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376
Tiedustelut sisältö: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030, Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376
Linkki kotisivulle: http://lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/nuoret-vaikuttavat2022/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat