Nuoret vaikuttavat

Takaisin

​Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa? Jaa osaamistasi ja kutsu nuoret vaikuttamaan!

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Lisätietoja: ​Nuorten kutsuminen vaikuttamaan ja osallistumaan on ajankohtaista vaikuttajaryhmien toiminnan käynnistymisen myötä. Tässä koulutuksessa perehdytään nuorten seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen ja oman toimijuuden tukemiseen.

Koulutuksessa peilataan omaa ja työyhteisön toimintakulttuuria suhteessa nuorten osallisuuteen. Oman pohdinnan ja aineistoihin tutustumisen lisäksi kuullaan myös nuoria. Koulutuksessa tutustutaan eri teorioihin, joiden avulla osallisuutta ja sen toteutumista voidaan hahmottaa. Lisäksi opitaan soveltamaan työskentelytapoja, jolla osallisuutta voi vahvistaa ja tehdä tilaa nuorten vaikuttamiselle

Koulutus toimii hyvänä apuna seurakuntien oman nuorten vaikuttajaryhmätoiminnan suunnittelulle ja toiminnan kehittämiselle.

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi rovastikunnallisena, hiippakunnallisena tai parin-kolmen seurakunnan yhteisenä koulutuksena, jolloin myös naapuriseurakuntien yhteistyötä ja syntyvää synergiaetua seurakuntien välillä voidaan hyödyntää.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030
Tiedustelut sisältö: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030
Linkki kotisivulle: https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/nuoret-vaikuttavat-tilaus2022/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat