Ohjaaminen ja perehdyttäminen suntion työssä

Takaisin

(20 osp)

​Toimitko suntiona ja haluatko vahvistaa osaamistasi ohjaamisessa ja perehdyttämisessä? Kuuluuko työhösi alan opiskelijoiden ohjaamista, vapaaehtoisten tai sijaisten perehdyttämistä, seurakunnan toimitilojen esittelyä ryhmille tai tiiminvetäjänä toimimista?

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Työelämätaidot
Kohderyhmä: Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit)
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa

  • perehdyttää ja ohjata oman tehtäväalansa tehtävissä toimivia
  • opettaa ja ohjata oppijaa sekä arvioida hänen työtaitojaan
  • toimia tiiminvetäjänä
  • esitellä seurakunnan tiloja
  • toimia tehtävässään vuorovaikutteisesti
  • arvioida ja kehittää ammattitaitoaan ja työtään osana seurakunnan toimintaa.

Lisätietoja: ​​Koulutus on yksi tutkinnon osa Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnosta (Ohjaamien ja perehdyttäminen). Tutkinnon osan laajuus on 20 osp. Opiskelu tapahtuu oppimistehtävien, työpaikalla oppimisen ja mahdollisten lähiopintojen kautta. Jos opiskelija haluaa suorittaa tutkinnon osan, niin hän osoittaa osaamisen näytössä, käytännön työtehtävissä. Lisätietoja: https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/seurakunta-ja-hautauspalvelualan-ammattitutkinto/ ePerusteet (opintopolku.fi)
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Heli Mäkinen heli.makinen@seurakuntaopisto.fi Puh. 044 9060660 Noora Mastokangas noora.mastokangas@seurakuntaopisto.fi Puh.040 595 0347
Tiedustelut sisältö: Heli Mäkinen heli.makinen@seurakuntaopisto.fi Puh. 044 9060660 Noora Mastokangas noora.mastokangas@seurakuntaopisto.fi Puh.040 595 0347
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/seurakunta-ja-hautauspalvelualan-ammattitutkinto/
Aineistoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto