Ohjaaminen ja perehdyttäminen suntion työssä

Takaisin

Toimitko suntiona ja haluatko vahvistaa osaamistasi ohjaamisessa ja perehdyttämisessä? Kuuluuko työhösi alan opiskelijoiden ohjaamista, vapaaehtoisten ja sijaisten perehdyttämistä, seurakunnan toimitilojen esittelyä ryhmille tai tiiminvetäjänä toimimista?

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kirkonpalvelustyö
Kohderyhmä: Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit)
Ilmoittautumisen lisätiedot: https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/seurakunta-ja-hautauspalvelualan-ammattitutkinto/
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • perehdyttää ja ohjata oman tehtäväalansa tehtävissä toimivia
  • opettaa ja ohjata oppijaa sekä arvioida hänen työtaitojaan
  • toimia tiiminvetäjänä
  • esitellä seurakunnan tiloja
  • toimia tehtävässään vuorovaikutteisesti
  • arvioida ja kehittää ammattitaitoaan ja työtään osana seurakunnan toimintaa

Lisätietoja: Koulutus on yksi tutkinnon osa Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnosta (Ohjaaminen ja perehdyttäminen). Tutkinnon osan laajuus on 20 osp.

Opiskelu tapahtuu oppimistehtävien, työpaikalla oppimisen ja mahdollisten lähiopintojen kautta.

Jos opiskelija haluaa suorittaa tutkinnon osan, hän osoittaa osaamisensa näytössä, käytännön työtehtävissä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €
Tiedustelut kustannuksista: heli.makinen@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Heli Mäkinen, heli.makinen@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Aineistoa: https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/seurakunta-ja-hautauspalvelualan-ammattitutkinto/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto