Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija

Takaisin

(180 osp)

Maaliskuussa 2022 käynnistyy seurakunnille räätälöity koulutus, joka tarjoaa käytännönläheiset perustiedot organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista. Koulutuksessa painottuu organisaation hiilijalanjälkilaskenta.

Tältä pohjalta muodostetaan käsitys mahdollisista päästövähennyspoluista. Keskeinen keino vähähiilisyyden tavoittelussa on resurssitehokkuuden parantaminen. Resurssitehokkuuden kehittämisessä opiskelija syventyy joko materiaalitehokkuuteen tai energiatehokkuuteen. Resurssitehokkuusajattelu tarjoaa samalla aineksia seurakuntien kustannustehokkuuden tavoitteluun.

Koulutus sopii kaikille seurakunnissa vähähiilisyyden parissa työskenteleville henkilöille. Koulutus tukee seurakuntien ilmasto-ohjelman tavoitteita.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät
Aika ja paikka: Malmi, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: ari.laitala@sykli.fi 0505668998, tapio.pelto@sykli.fi 0505982549
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tietää organisaation vähähiilisyyden perusteet, osaa päästövähennyslaskennan menetelmät, tunnistaa päästövähennys potentiaalit omassa seurakunnassa, osaa määritellä keinot päästövähennyksen pienentämiseksi, tuntee päästövähennyshankkeiden rahoitusvaihtoehdot ja osaa laatia kehittämissuunnitelman hankkeen toteuttamiseksi.

Lisätietoja: ​Tässä koulutuksessa suoritetaan Ympäristöalan erikoisammattitutkinto, osaamisalana resurssitehokkuus. Koulutuksen suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta ja lähipäiviä on 1-2 kuukaudessa. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena, mahdolliset viranomaisten antamat rajoitukset ja suositukset huomioiden.Tämän lisäksi opiskelijalta edellytetään jonkin verran itsenäistä opiskelua verkon kautta. Käytännössä keskiössä ovat organisaatiolle tehtävät kehittämissuunnitelmat sekä päästövähennyslaskenta, joihin myös tutkinnon suorittamiseen liittyvät näytöt perustuvat.Kouluttajina Suomen ympäristöopisto Syklin asiantuntijat sekä joukko alan muita asiantuntijoita.Koulutuksen aloituspaikkoja on 25, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen aloittaminen edellyttää minimi ryhmäkoon (12 hlö) täyttymistä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 500 € opiskelijan kustannus, koulutus on OKM:n tukemaa ammatillista täydennyskoulutusta
Tiedustelut kustannuksista: ari.laitala@sykli.fi 0505668998, tapio.pelto@sykli.fi 0505982549
Tiedustelut sisältö: ari.laitala@sykli.fi 0505668998, tapio.pelto@sykli.fi 0505982549
Toteuttaja: Suomen ympäristöopisto Sykli