Orientaatio (itsenäinen opiskelu)

Takaisin

(1 op)

​​Jakso on Sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen 2022-2024 orientaatiojakso A.

Sairaalasielunhoitajan virassa työskentelevältä edellytetään sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen (60 opintopistettä) suorittamista, joka antaa erityisen osaamisen vaativaan sielunhoitotyöhön.

Erityiskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on myönteinen lausunto soveltuvuustutkimuksesta ja sairaalasielunhoitajan virkaan tai pitkään sijaisuuteen valituksi tuleminen. Soveltuvuusarviointi antaa suunnan opiskelulle ja sitä voidaan hyödyntää opiskelijan ammatillisen kasvun ja kehittymisen prosessissa. Koulutus on kolmen vuoden prosessi, joka suoritetaan yhtäjaksoisena saman, pysyvän koulutusryhmän kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Muu
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 15.1.- 5.2.2022 etänä
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.11.2021
Sähköposti-ilmoittautuminen: virpi.sipola@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on suunnattu sairaalapapeille ja kehitysvammaistyön papeille.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa asettaa sielunhoidon ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymiseksi tavoitteita ja suunnitella omaa oppimisprosessiaan hyödyntäen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sielunhoitajana
  • tietää sielunhoidollisen ja terapeuttisen vuorovaikutuksen keskeiset piirteet ja ymmärtää niiden yhteneväisyydet ja erot
Lisätietoja: ​​Orientaatio-osuus toteutuu itsenäisenä opiskelunaSisältö: henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen, orientoiva kirjallisuus ja etukäteistehtävät 2 kpl
Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus sijoittuu tasolle 6 kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä (FiNQF).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu:
Täysihoito:
Muut kustannukset:
Kustannusten lisätiedot:
Tiedustelut kustannuksista:
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi ja katri.suhonen@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/documents/1327140/43013736/Sairaalasielunhoidon+erityiskoulutus.pdf/629797ea-1851-8338-1580-056a627ec8a1?t=1591267184866
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito
Yhteistyökumppanit: Kirkon koulutuskeskus, Therapeia säätiö