Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä -orientoitumiskoulutus

Takaisin

(3 op)

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Orientaatio ja perehdyttäminen
Kohderyhmä: Uudet työntekijät
Aika ja paikka: 20.-22.9.2021 Oulu
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.5.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

– vahvistaa käsitystä kirkon olemuksesta ja hengellisestä perustehtävästä

– jäsentää työtehtävänsä ja ammattinsa kirkon työn kokonaisuuteen

– hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 0€
Täysihoito: 0€
Tiedustelut kustannuksista: Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi, p. 044 755 5551
Tiedustelut sisältö: Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi, p. 044 755 5551
Linkki kotisivulle: https://www.oulunhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Oulun hiippakunta