Paavali Kreikassa

Takaisin

(0,25 op)

Koulutuspäivän aikana perehdymme Paavalin toimintaan Kreikassa, työn tuloksena syntyneisiin seurakuntiin Filipissä, Tessalonikassa ja Korintissa sekä Paavalin niihin lähettämiin kirjeisiin. Käsittelemme mm., millaisia haasteita ympäröivä kulttuurien ja uskontojen kirjo niille asetti. Pohdimme myös, mitä voimme oppia ensimmäisten kristittyjen toiminnasta näissä seurakunnissa. Lisänä ovat valokuvat ja tiedot arkeologiasta ja kulttuurista Paavalin jalanjäljillä -matkalta Kreikassa. ​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 30.10.2021, Helsingin Raamattukoulu, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 22.10.2021
Sähköposti: toimisto@helsinginraamattukoulu.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja ymmärtää Kreikassa syntyneiden seurakuntien tilannetta ympäröivässä maailmassa ja miten se ilmenee Paavalin kirjeissä.​
Lisätietoja: Kurssilla kouluttajina toimivat teol. maist. Jari A. Jolkkonen ja teol. maist., lehtori Kirsti Kosonen.
Kurssin suorittamiseen liittyy aiheeseen Raamatun pohjalta nouseva tehtävä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60 €
Täysihoito: 0,00
Kustannusten lisätiedot: Kurssimaksu sisältää opetuksen ja ruokailun. Majoitus ei sisälly hintaan, hankittava itse tarvittaessa.
Tiedustelut kustannuksista: Jari A. Jolkkonen, toimisto@helsinginraamattukoulu.fi, 040 512 6612
Tiedustelut sisältö: Jari A. Jolkkonen, toimisto@helsinginraamattukoulu.fi, 040 512 6612
Linkki kotisivulle: http://www.helsinginraamattukoulu.fi
Aineistoa: https://www.helsinginraamattukoulu.fi/index.php/koulutusta/syventaen-raamattua
Toteuttaja: Helsingin Raamattukoulu