Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Takaisin

(30 op)

​​Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Syksy 2022 – Kevät 2023, Helsingin-kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika ja -ohjeet vahvistetaan Diakin sivuilla kevään 2022 aikana.
Osaamistavoitteet: ​Erikoistumiskoulutuksen jälkeen- Hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa.- Voit toimia palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.- Hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä.- Hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea.- Arvioit ja kehität omaa sekä työyhteisösi osaamista ja toimintaa näytön perusteella.- Osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön.

Lisätietoja: Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Ammattikorkeakoulu voi myös huomioida hakijat, joilla se toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet. Lisäksi edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.
​​Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, joka sisältää sekä lähijaksoja kampuksella että verkko-opiskelua. Se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Tarkemmat tiedot toteutustavasta ja lähiopetusaikataulusta löydät Diakin sivuilta hakuaikana.Sosiaali- ja terveysministeriön raportin (2019: 68) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kahdeksantoista ammattikorkeakoulua yhdessä: Diakonia-, Karelia-, Laurea- ja Savonia-ammattikorkeakoulut; Hämeen, Jyväskylän, Kajaanin, Kaakkois-Suomen, Lahden, Lapin, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Seinäjoen, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 1500 € (alv 0 %, oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätiedot: Opintomaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.
Tiedustelut kustannuksista: hakijapalvelut@diak.fi
Tiedustelut sisältö: hakijapalvelut@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle
Aineistoa: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle/erikoistumiskoulutukset/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija-erikoistumiskoulutus
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu