Palliative Care and end of life care

Takaisin

(3 op)

Väestön ikääntyessä saattohoidon toteuttaminen kunnialla on tärkeää. Nyt on hyvä tilaisuus kehittää saattohoitoon liittyvää osaamistasi. Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia teemoja: oireenmukainen, kipua lievittävä inhimillinen hoito, parantumattomasti sairaan ja saattohoidon periaatteet sekä läheisten tukeminen kuoleman kohdatessa. Opintojakso kuuluu terveysalan keskivaiheen ammatillisiin opintoihin ja se on tarkoitettua kaikille saattohoidon parissa työskenteleville.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, papit
Aika ja paikka: Kevät 2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – ymmärtää parantumattomasti sairaan ja saattohoidon arvolähtökohdat ja periaatteet – osaa asiakaslähtöisesti toteuttaa parantumattomasti sairaan ja kuolevan potilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen läheisiään – osaa tunnistaa ja kohdata potilaan ja läheisten henkisiä, eksistentiaalisia ja hengellisiä tarpeita ja hyödyntää sielunhoidollisia auttamismenetelmiä – osaa monialaisen yhteistyön suunnittelun ja verkostoitumisen potilaan ja läheisten elämänhallinnan ja -laadun tukemiseksi – osaa soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia – osaa arvioida ja kehittää omia valmiuksiaan kohdata ja auttaa kuolevaa potilasta ja hänen läheisiään.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 45 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Opintojakson keskeiset sisällöt: – parantumattomasti sairaan ja saattohoidon periaatteet – oireenmukainen, kipua lievittävä inhimillinen hoito – monialainen verkostoituminen, palveluohjaus – vainajan kunnioittava kohtaaminen ja läheisten tukeminen – sosiaali- ja terveydenhuollon ohjeistukset – itsetuntemus ja kuoleman kohtaaminen Kyseessä on monimuotototeutus, jossa on aikaan ja paikkaan sidottua opetusta. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kirjallisten tehtävien tekemistä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä osallistumista opetukseen ja seminaariin.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu