Palvelumuotoilukoulutus

Takaisin

(180 osp)

​Oletko kiinnostunut palvelumuotoilusta omassa työssäsi? Haluaisitko tietää mitä seurakuntalaiset tarvitsevat ja vastata paremmin tarpeisiin? Minkälaisia lopputuloksia voisi syntyä moniammatillisesta työskentelystä? Onko sinulla idea, jonka toteuttamiseen kaipaat rohkaisua ja kannustusta? Palvelumuotoiluvalmennus voi olla kaipaamasi vastaus. Tule mukaan kehittämään seurakuntasi toimintaa ja palveluita!

Koulutuksen sisältö tukee seurakuntien strategian toteuttamista ja kirkon uudistumista. Koulutuksen sisältö räätälöidään kunkin seurakunnan tarpeisiin. Ryhmä voidaan koota joko yhden tai useamman seurakunnan osallistujista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Johtaminen
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Alkaen 31.1.2023 klo 8.30-11.00 etäyhteyksin, kesto n. 1,5 v
Ilmoittautuminen viimeistään: 24.1.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:
​Osallistuja osaa

 • kehittää seurakunnan palveluita ja työmuotoja
 • hyödyntää uusia toimintamalleja työssään
 • jakaa hyviä käytäntöjä
 • viestiä ja markkinoida seurakunnan työtä
 • on verkostoitunut ja tekee laaja-alaista yhteistyötä

Lisätietoja:
​​Koulutuksen myötä suoritetaan arvostettu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Koulutusohjelman kesto on noin 1,5 vuotta, opintopäiviä on 10 kpl. Koulutuksesta 80 % tapahtuu työssä oppien ja 20 % tietopuolisessa koulutuksessa. Käytössä on verkko-oppimisympäristö.

Koulutus koostuu pakollisesta osasta, joka on Proaktiivinen kehittäminen. Tämän lisäksi opiskelija valitsee kaksi näistä osista:

 • tuotteistaminen tuotekehitystyössä
 • palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
 • innovaattorina toimiminen
 • brändin rakentaminen

Koulutuksen osioiden sisällöt:

Proaktiivinen kehittäminen:

 • toimia proaktiivisesti valmistellessaan tuotekehitystyötä
 • tuottaa lisäarvoa asiakkaalle
 • toimia markkinoilla
 • varautua yllätyksiin
 • toimia verkostoissa
 • toteuttaa organisaation strategiaa
 • läpiviedä tuotekehitystyön prosessin

Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä:

 • suunnitella palvelumuotoilun prosessin
 • toteuttaa palvelun käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä

Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa:

 • tuotteistaa tuotteita tai palveluja
 • arvioida tuotteen tai palvelun taloudelliset vaikutukset
 • kaupallistaa tai levittää tuotteen tai palvelun

Innovaattorina toimiminen:

 • toimia kehittäjän mielellä
 • viedä innovaatiot käytäntöön
 • tehdä näkyväksi innovaatiotoiminnan tulokset

Brändin rakentaminen:

 • rakentaa brändiä osana organisaation strategiaa
 • työstää organisaation ja verkoston välisiä kohtauspintoja
 • tehdä brändimääritykset

Koulutuksen järjestäjä on Verutum Oy, jonka kanssa Helsingin seurakuntayhtymä on tehnyt monta vuotta yhteistyötä palvelumuotoiluosaamisen kehittämisen saralla. Verutum huolehtii mm. tutkinnon henkilökohtaistamisesta ja opiskelijoiden ohjauksesta. Mukana on myös oppisopimustoimisto, joka valvoo, että työssäoppiminen tapahtuu. Opiskelija hankkii itselleen työpaikkaohjaajan, joka tulee ja opastaa, sekä arvioi työssä oppimista.

HUOM! Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Työelämän ammatillisissa tutkinnoissa (näyttötutkinnot) ei ole perinteisiä opintopisteitä. Osaamispisteitä kertyy koulutuksen aikana myös omasta työstä kaiken aikaa, sekä koulutusta ja työtä yhdistelemällä.

Kokonaisosaamispistemäärä on 180. Osioiden osaamispistemäärät ovat 90 pistettä (pakollinen osio), 45 pistettä ja 45 pistettä (vapaavalintaiset osiot).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Oppisopimuskoulutus, ei maksua
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: Jouni Vilkko, Verutum Oy, jouni.vilkko@verutum.fi, 041 452 9268
Tiedustelut sisältö: Jouni Vilkko, Verutum Oy, jouni.vilkko@verutum.fi, 041 452 9268
Linkki kotisivulle: https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000158
Aineistoa: https://verutum.fi/yleista-tietoa-koulutuksista/koulutusesimerkit/kirkon-palvelumuotoiluvalmennukset/
Toteuttaja: Verutum Oy
Yhteistyökumppanit: Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin hiippakunta